facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na projekty Česko – Francie na období 2024-2025

21. 4. 2023
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na projekty Česko – Francie na období 2024-2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI, a to s dobou řešení 2024-2025. Lhůta pro podání žádostí končí 31. května 2023.

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v programu: aktivita Mobility 8J a Francie – poskytovatel Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI), v programu: PHC BARRANDE, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsané v Praze dne 29. června 1965, o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24FR je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24FR v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 31. května 2023.

Výzva je ke stažení zde.

Formulář žádosti je ke stažení zde.

Výzva francouzského partnera je publikována zde

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR