facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva OP JAK na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND

3. 11. 2023
Výzva OP JAK na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje výzvu č. 02_22_011 COFUND CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. října 2024.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND (dále jen „MSCA COFUND“), které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 (dále jen „MSCA COFUND 2022“) nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 (dále jen „MSCA COFUND 2023“) dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence).

Oprávnění žadatelé:

Oprávněný žadatel musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část a zároveň patřit do jedné z následujících kategorií:

 1. Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
  1. veřejné výzkumné instituce;
  2. veřejné vysoké školy;
  3. organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  4. příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
  5. soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
  6. další právnické osoby;
 2. subjekty nesplňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a účastnící se provádění výzkumu.

Žadatel, resp. příjemce musí mít, nejpozději do 30 dnů od proplacení první žádosti o platbu, sídlo nebo alespoň pobočku či provozovnu na území ČR.

Partnerství: žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem / partnery.

Podání žádosti o podporu: 

 • 14. 11. 2023 – 30. 10. 2024
 • v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz

Informační e-mail k výzvě: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR