facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva Smart Akcelerátor+ I přijímá žádosti

1. 8. 2022
Výzva Smart Akcelerátor+ I přijímá žádosti

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil ve středu 27. 7. 2022 výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace. Do výzvy je možné se hlásit až do července příštího roku nebo do vyčerpání alokace.

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémůrozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 a její regionální dimenzí.

Výzva věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor realizované v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí ŘO, nejpozději do 27. 7. 2023 ve 12:00:00 hod.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy