facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zakládání nových vědeckých skupin na UK podpoří již 5. kolo soutěže Primus

10. 1. 2020
Zakládání nových vědeckých skupin na UK podpoří již 5. kolo soutěže Primus

Univerzita Karlova vyhlašuje 5. ročník soutěže Primus pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se vracejí po dlouhodobé stáži v cizině nebo na UK doposud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Dne 1. března 2020 odstartuje již pátý ročník soutěže Primus, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

„Chceme zachytit nejlepší z našich mladých lidí a nabídnout jim nadstandardní prostředky, aby ukázali, jestli jsou schopni vést vlastní týmy. Pokoušíme se dát šanci těm, kteří obstáli v zahraničí, aby k nám mohli přinést zkušenosti a vybudovat něco vlastního," uvedl prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost Jan Konvalinka v nedávném rozhovoru. „Primus je velkorysý v tom, že uchazeč může dostat až čtyři miliony korun ročně a může si s nimi dělat v podstatě co chce. Může si určit výši platu, nabrat si tým, pořídit přístroj nebo nakoupit chemikálie. Programem Primus se nám podařilo nastavit trend, který teď ostatní výzkumné organizace a univerzity u nás kopírují. Je to krok dobrým směrem,“ dodává Konvalinka.

Hlavním řešitelem grantu může být zájemce, který dokončil doktorské studium nejpozději před 8 lety. Doba řešení projektu jsou 3 roky s možným prodloužením o další dva. Univerzitní podpora činí maximálně 1,5 milionu korun ročně. V případě, kdy předkladatel podává projekt ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roky, může hodnotící komise doporučit vyšší finanční institucionální podporu a to až do výše 2 miliony korun za předpokladu, že se příslušná fakulta/VŠ ústav zaváže k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou, nebo i upravení poměru financování projektu ze strany Univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.

Jedním z dlouhodobých cílů je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů. Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o grant ERC.

Soutěž se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 41/2019.

Podávání soutěžních návrhů do 5. kola soutěže Primus probíhá od 1. 3. 2020 do 20. 4. 2020. Výsledky budou zveřejněny do konce června 2020.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Univerzita Karlova