facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022.

23. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství

Prestižní časopis Science zveřejnil výzvu vědců k vytvoření globálního vědecko-politického orgánu pro chemikálie a odpady. Mezinárodní skupina vědců včetně Martina Scheringera z brněnského centra RECETOX navrhuje funkční systém spolupráce vedoucí ke snižování škod způsobených chemickým znečištěním.

23. 3. 2021

Masarykova univerzita

Už ve středu 24. března 2021 proběhne další online Science Café - Česky ze světa, tentokrát s Martinem Jínkem. Řeč bude o objevu genetických nůžek CRISPR/Cas9, díky kterým manipulace s lidskou DNA už není sci-fi. To s sebou nese spoustu nejen vědeckých, ale také morálních a filosofických otázek. 

22. 3. 2021

Science Café

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje dvě veřejně soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. První z nich se zaměří na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií a má uzávěrku 6. května 2021. Druhá výzva podpoří společné výzkumné projekty bezpečnostního výzkumu a má uzávěrku pro podávání přihlášek stanovenou na 3. května 2021.

22. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR připravuje na první polovinu dubna sérii interaktivních workshopů k vybraným aspektům programu Horizont Evropa. První z nich odstartuje 8. dubna 2021.

22. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě a blížícím se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 2. června 2021. Zároveň se blíží také vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 14. dubna 2021.

21. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Podpora je zajištěna v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR.

20. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 je od 15. 3. 2021 otevřena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

20. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá k předkládání návrhů společných česko-rakouských nebo česko-francouzských projektů s dobou řešení 2022–2023.

19. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování šedesáti standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících.

19. 3. 2021

Grantová agentura ČR