facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Mezinárodní platforma CHIST-ERA pořádá druhý informační webinář pro uchazeče k výzvě CHIST-ERA Call 2020 několik dnů před ukončením příjmu návrhů projektů. Seminář se uskuteční 22. února od 14:30 a proběhne v anglickém jazyce.

5. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Ve dnech 24. – 25. února 2021 uspořádá agentura CzechInvest a JETRO Praha unikátní online akci se zaměřením na to nejlepší, co Česká republika nabízí v oblasti inovací. Téměř třicet technologicky špičkových firem ze sedmi sektorů představí japonskému trhu své schopnosti a současné trendy v předních tuzemských odvětvích.

4. 2. 2021

CzechInvest

Francouzská University of Lorraine pořádá od 16. do 19. listopadu 2021 ve městě Metz mezinárodní konferenci SCIENCE&YOU, která se zaměřuje hlavně na vědce, PhD. studenty, ředitele muzeí a vědeckých center, stejně tak i na komunikátory vědy a žurnalisty. 

3. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V roce 2021 slaví Komise J. Williama Fulbrighta 30 let své činnosti v České republice; celosvětově letos slaví Fulbrightův program už 75 let od svého vzniku. I díky těmto dvěma výročím startuje Fulbrightova komise nový, roční cyklus podcastů v českém jazyce s názvem Fulbright Podcast CZ.

3. 2. 2021

Fulbright

Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) vyhlašuje stáže Young Graduate Trainee u Evropské kosmické agentury určené absolventům a magisterským studentům. Přihlašovat se můžete do 1. března 2021.

2. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Japonsko, Česká republika (MŠMT), Maďarsko, Polsko a Slovensko vyhlašují 2. výzvu k podávání návrhů společných projektů v oblasti výzkumu pokročilých materiálů v rámci „V4-Japan Joint Research Program“ .

31. 1. 2021

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

30. 1. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve středu 24. března 2021 pořádá Technologické centrum AV ČR celodenní seminář Finanční aspkekty programu Horizont Evropa, v rámci kterého zazní nejčerstvější informace k finančním aspektům nového programu, včetně srovnání největších rozdílů oproti programu H2020.

29. 1. 2021

Technologické centrum AV ČR

Ve čtvrtek 25. března 2021 se uskuteční webinář, jehož cílem je seznámit účastníky s problematikou autorských práv a souvisejících licenčních smluv v rámci výzkumu, vývoje a inovací.

28. 1. 2021

C. H. BECK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021. Prostředky v celkové výši 1,165 miliardy korun si rozdělí 30 veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Přibližně čtvrtinu získá Univerzita Karlova.

27. 1. 2021

Vědavýzkum.cz