facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

28. 3. 2020

Ve středu 25. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VI programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

27. 3. 2020

MPO

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Informační den k MSCA IF bude přenášen pouze on-line.

27. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

27. 3. 2020

MŠMT

Žadatelům o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se prodlužuje lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev.

26. 3. 2020

MPO

Prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR) podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu a inovací, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti a snaží se přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR. Právě kvalitní hodnocení nám pomáhá rozpoznat projekty s nejvyšším potenciálem.

25. 3. 2020

Grantová agentura ČR oznámila vyhlášení nového termínu pro podávání projektů hodnocených na principu Lead Agency.

25. 3. 2020

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo již čtvrtou výzvu v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené do výzvy H2020-MSCA-IF-2019, které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

24. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na programové manažery v oblasti průlomové čisté energie a environmentálních technologií.

24. 3. 2020

Technologická agentura ČR

V reakci na současnou pandemii koronovariu přijala Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST) rozhodnutí odložit uzávěrku podávání návrhů do výzvy COST na 29. října 2020.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz