facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Možnost navýšení podpory projektů v programu TRIO zaměřených na COVID-19

16. 4. 2020
Možnost navýšení podpory projektů v programu TRIO zaměřených na COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje na mimořádnou možnost schválit navýšení podpory realizovaných projektů v programu TRIO zaměřených na boj s onemocněním COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbou.

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí umožňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako poskytovatel podpory projektů v programu TRIO podávat žádosti o navýšení objemu podpory a rozšíření řešení projektů zaměřených na boj proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, snížení jejich následků či ke zlepšení prevence.

Jednat se může jak o projekty v odvětví zdravotnické techniky a dalších medicínských aplikací, tak o projekty v jiných odvětvích podnikání, zaměřené na vývoj takových aplikovaných výsledků, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele.

Žádosti o rozšíření řešení projektů a navýšení objemu podpory lze zasílat nejpozději do 30. června 2020. Žádost musí obsahovat jednoznačné vysvětlení vazby nově navrhovaných aktivit na boj s onemocněním COVID-19 či s podobnou zdravotní hrozbou, jinak zůstává v platnosti stávající jednotný formulář změnového řízení.

 

Zdroj: MPO