facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Aktuálně probíhá několik výzev k předkládání výzkumných projektů v rámci programů základního a aplikovaného výzkumu, do kterých je zapojena i Kanada, a především výzkumná centra v provincii Quebec. Pro české subjekty se nabízí zajímavé příležitosti, jak posílit existující vztahy s kanadskými partnery nebo navázat nové.

6. 3. 2023

Velvyslanectví České republiky v Ottawě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) a to s dobou řešení 2023-2026.

5. 3. 2023

MŠMT

Díky uvolněným prostředkům v rozpočtu GA ČR rozhodlo její předsednictvo o udělení dalších 24 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Celkem tak bylo rozhodnuto o podpoře 483 standardních projektů s počátkem řešení v letošním roce.

4. 3. 2023

Zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2023, došlo v rozpočtové kapitole MŠMT ke zvýšení prostředků na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace nad rámec závazku stanoveného platným rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na léta 2021 - 2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného pod sp. zn. MSMT 5711/2021-1, v platném znění.

3. 3. 2023
MŠMT
Array
(
)

Díky finančnímu příspěvku Evropské unie a národním zdrojům České republiky vybuduje Masarykova univerzita v areálu brněnského univerzitního kampusu Středoevropské centrum pokročilé terapie a imunoterapie. Jeho cílem je propojit výzkum, vývoj a inovace v buněčné a genové terapii s léčbou vybraných vzácných onemocnění.

2. 3. 2023

Masarykova univerzita

Pátý ročník veletrhu spolupráce s Masarykovou univerzitou – pracovní a společenské setkání vědecko-výzkumných týmů univerzity, partnerů, zástupců soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti – se uskuteční 26. dubna 2023 v prostorách pavilonu CEITEC.

2. 3. 2023

Masarykova univerzita

V úterý 18. dubna 2023 proběhne v Praze konference s názvem „Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation“, již pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Domem zahraniční spolupráce a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace.

1. 3. 2023

MŠMT

Nadance Experientia uděluje každý rok maximálně jeden prestižní start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční zkušeností. Výzkumnou skupinu podporuje po 3 roky celkovou částkou 6 milionů korun.

28. 2. 2023

Nadace Experientia

Společné výzkumné středisko Evropské komise (The Joint Research Centre – JRC) otevírá své vědecké laboratoře a zařízení za účelem školení a rozvoje kapacit. Prostřednictvím tří otevřených výzev nabídnou příležitost zájemcům z akademické sféry, výzkumných organizací, malých a středních podniků a veřejného i soukromém sektoru.

27. 2. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR již počtvrté vyhlašuje společně se Zlín Film Festivalem nominace na Filmovou cenu TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží”. Soutěž je určená pro žáky základních škol. Zájemci mohou své krátké snímky (do 5 min) na téma „Jsem vědec a mohu vytvořit nový svět aneb Jak si představuji budoucí život ve městě, který je založený na nových vynálezech” posílat až do 1. 5. 2023.

26. 2. 2023