facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Státní zdravotní ústav od začátku roku eviduje přes 13 000 případů černého kašle, což odpovídá stavu z 60. let minulého století. K jeho lepšímu porozumění a vývoji efektivnějších vakcín má přispět nový výzkum odborníků z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

29. 5. 2024

Akademie věd ČR

Hlavní myšlenkou Veletrhu vědy je zažít a objevovat, že výzkum není nuda v pracovnách nebo v laboratořích. Letošní ročník láká na pestré expozice ze všech vědních oborů, hry, praktické trenažéry, rozhovory s experty i různé debaty nebo na virtuální realitu. Od čtvrtka do soboty si lidé mohou v PVA EXPO Praha vyzkoušet vědu na vlastní kůži.

29. 5. 2024

Akademie věd ČR

Realizace investičního projektu Kampus Albertov Univerzity Karlovy byla zahájena. Projekt moderního vzdělávacího biomedicínského centra – Biocentrum propojí řadu oborů a vedle poslucháren a učeben zde vzniknou desítky vysoce specializovaných laboratoří. Propojením moderních výukových přístupů a vědeckého potenciálu špičkových odborníků dává Univerzita Karlova vzniknout novému akademickému prostředí vysoké kvality.

28. 5. 2024

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 11. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture“ na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021.

28. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zástupci skoro dvacítky partnerů v Jihomoravském kraji podepsali memorandum, které má do pěti let zvýšit počet studentů tzv. STEM oborů. Ambicí společného úsilí je získání většího počtu expertů a expertek v oblasti, která odborníky dlouhodobě potřebuje a poptává.

27. 5. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyhlašuje, v souladu s příslušnými právními předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2024.

27. 5. 2024

Úřad vlády ČR

Třetí ročník Biosmrště je za dveřmi! Projekt občanské vědy, který má za cíl zmapovat nepůvodní druhy živočichů a rostlin v České republice, proběhne od pátku 24. do neděle 26. května. Zapojit se může každý, stačí pouze zaznamenat svá pozorování do aplikace iNaturalist.

24. 5. 2024

Akademie věd ČR

Nositelka Nobelovy ceny za fyziku Donna Strickland poprvé navštívila Českou republiku a také výzkumné centrum ELI. Její práce v oblasti laserové fyziky, za kterou získala v roce 2018 Nobelovu cenu, hraje zásadní roli při realizaci pokročilého laserového výzkumu v centrech ELI.

24. 5. 2024

ELI Beamlines

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 13. 05. 2024 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

23. 5. 2024

2. lékařská fakulta UK

Petr Cígler a jeho spolupracovníci pracují na zdokonalení molekulárních přepravních systémů ribonukleové kyseliny (RNA) do buněk. Otázka, jak ji efektivně dopravit na určené místo v těle, aby tam cíleně umlčela špatně fungující gen, patří k největším výzvám prudce se rozvíjející genové medicíny. Nyní podnikli vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ke splnění kýženého cíle další podstatný krok.

22. 5. 2024

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR