facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Výzkumnému týmu Buněčné a molekulární imunoregulace (Cellular and Molecular Immunoregulation - CMI) Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) se podařilo získat prestižní mezinárodní grant HORIZON EUROPE. Projekt se zaměří na výzkum sepse a septického šoku, které ročně postihnou až 50 milionů lidí po celém světě a stojí téměř za 20 % světových úmrtí.

12. 9. 2023

ICRC

Hodnocení v šestém roce fungování Metodiky 2017+ je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 392. zasedání dne 1. září 2023 schválila výstupy z hodnocení v Modulu 1 – Hodnocení vybraných výsledků. Jedná se o oborové zprávy a zprávy pro VO Odbornými panely s využitím externího peer review.

11. 9. 2023

I v roce 2023 mohou české inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy a jednotliví inovátoři soutěžit o nejlepší nápad na pozemskou aplikaci vesmírných technologií. Soutěž Get Space Inspired si klade za cíl podpořit využití vesmírných technologií v nekosmických odvětvích a motivovat společnosti, aby řešily své technologické potřeby uplatněním know-how vyvinutého především pro vesmírný sektor.

10. 9. 2023

Technologické centrum Praha

Zajímá vás, jaká je naše závislost na primárních energetických zdrojích? Jak rychlá má být transformace české energetiky? A jaké zdroje by se měly za ideálních podmínek využívat? Má být základem tuzemské energetiky jádro? Jakou roli v transformačním procesu sehraje informatika a umělá inteligence?

9. 9. 2023

Národní technická knihovna

Iniciativa Czexpats in Science spolu s firmou Diana Biotechnologies vyhlašují soutěž o Cenu Czexpats pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů působící v zahraničí. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023, vyhlášení výsledků proběhne 22. prosince 2023.

8. 9. 2023

Czexpats in Science

Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí je v České republice nižší než průměr ve vyspělých zemích OECD. Zástupci vysokoškolského sektoru upozornili na tiskové konferenci 5. 9. 2023 i na ztrátu schopnosti celé České republiky konkurovat na mezinárodní úrovni. Dle jejich vyjádření musí finální návrh připravovaného vládního rozpočtu zajistit naší zemi  podmínky pro mezinárodní konkurenceschopnost, která zabrání odlivu mozků a talentů za lepšími podmínkami v zahraničí.

7. 9. 2023

Univerzita Karlova

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 je otevřena od 1. 9. 2023. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 21. 11. 2023, 13:00 SEČ.

6. 9. 2023

Technologická agentura ČR

Cílem výzvy agentury API je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování. Ukončení příjmu je naplánováno na 31. října 2023.

5. 9. 2023

Agentura API

Čtyři čestné medaile a sedm čestných oborových medailí dnes, v pondělí 4. září, převzali významné vědkyně a vědci v sídle Akademie věd. Všechna ocenění spojuje to, že byla udělena za zásluhy ve vědě, ať už celkově či v jednotlivých oborech. Zastoupeni jsou historici, fyzici nebo biologové.

4. 9. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Grantová agentura České republiky oslavila 30 let od počátku podpory prvních vědeckých projektů. Za dobu své existence financovala přes 20 tisíc projektů základního výzkumu za více než 71 mld. Kč. Výročí GA ČR bude připomínat během celého roku.

4. 9. 2023