facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Řady výzkumníků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze rozšířil špičkový zahraniční odborník Andrea Brancale z Univerzity v Cardiffu. Mezinárodně uznávaná osobnost zvítězila v konkurzu na pozici „Chair Medicinal Chemistry“ s cílem vybudovat na univerzitě novou excelentní výzkumnou skupinu a produkovat vysoce kvalitní vědecké výstupy v oblasti medicinální chemie.

15. 9. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Skleníkové plyny v půdách, „svítící“ křemík i orální historie jako metoda výzkumu. Experti napříč různými oblastmi dnes převezmou Čestné medaile Akademie věd České republiky za zásluhy ve svých oborech. Čestné oborové medaile obdrží deset laureátů, čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová předá Miroslavu Šimkovi.

15. 9. 2022
Akademie věd ČR
Array
(
)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací z oblasti technických/aplikovaných věd a jednoho člena z oblasti přírodních věd. Návrhy je možné podávat do 5. října 2022.

14. 9. 2022

K 31. prosinci tohoto roku ukončí Česká republika po 66 letech své členství ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV), jehož je Ruská federace dominantním členem a na jejímž území tato mezinárodní organizace sídlí. Došlo k tomu v důsledku vojenského napadení Ukrajiny a geopolitické situace způsobené Ruskou federací.

13. 9. 2022
MŠMT
Array
(
)

Vládní program DOPRAVA 2030 zajistí v letech 2023–2030 podporu aplikovaného výzkumu podstatného pro další rozvoj celého sektoru dopravy. Preferované zaměření projektů pokrývá inovace v oblastech nízkoemisní mobility, automatizace a digitalizace či průřezová témata udržitelnosti a přístupnosti dopravy a služeb.

12. 9. 2022

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda se stal členem expertního výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa. Působit ve výboru bude od září 2022.

11. 9. 2022

Masarykův onkologický ústav

Od 8. 9. 2022 je otevřena již druhá mezinárodní výzva Evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.“ Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou zájemci podávat do 9. 11. 2022.

11. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Nadační fond Neuron vyhlašuje nový grant Expedice Neuron, ve kterém mohou čeští vědci získat na terénní výzkum až milion korun. Expedice Neuron navazují na éru cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a jsou otevřené pro vědce a výzkumníky všech oborů.

10. 9. 2022

NF Neuron

Zástupci Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dne 8. 9. 2022 podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

10. 9. 2022

VŠB-TUO

Hodnocení v pátém roce fungování Metodiky 2017 je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 381. zasedání schválila výstupy z hodnocení Modulu 1 – Hodnocení vybraných výsledků. Nyní jsou dostupné.

9. 9. 2022