facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 22. května 2020 online seminář s názvem Národní databáze ochranných známek.

19. 5. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR zve na on-line vědecké sympozium Iniciativy Model antiCOVID19, které se uskuteční v úterý 19. května 2020.

18. 5. 2020

IDEA

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024 na řešení projektů aplikovaného výzkumu.

18. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

Pro zájemce o mezinárodní spolupráci v průmyslovém výzkumu a vývoji byla otevřena nová výzva v programu EUREKA GlobalStars určená na spolupráci s Japonskem.

17. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásila výsledky posledního kola žádostí o financování z programu Horizont 2020 v rámci schémata EIC Pathfinder. Uspělo také pět českých subjektů.

17. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska. Veřejná soutěž byla vyhlášena 20. listopadu 2019.

16. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá třetí ročník vzdělávacího programu o ochranných známkách a designu (EMTD EP). Součástí programu, který bude probíhat od září 2020 do června 2021, jsou dvě třídenní školení ve španělském Alicante. Úspěšní absolventi obdrží certifikát úřadu.

15. 5. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

15. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR) vyhlašuje další ročník soutěže Inovace roku, kterou pořádá již od roku 1996. Přihlásit se se svou inovací může subjekt se sídlem v České republice. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2020.

14. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 23. - 24. 6. 2020 třetí modul, který se zaměří na ochranu duševního vlastnictví.

13. 5. 2020

alevia