facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologická agentura ČR (TA ČR) je zapojena do čtyř Evropských partnerství v rámci nového unijního programu Horizont Evropa (HE). Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další.

30. 8. 2022

Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci představí možnost spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti umělé inteligence. Celá akce se bude konat ve dnech 12.–13. září 2022 v Praze.

29. 8. 2022

Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci

Komise pro životní prostředí AV ČR vydala stanovisko k připravované normě ke světelnému znečištění. Její současná podoba vzbudila negativní ohlas i mezi mezinárodní vědeckou komunitou. Akademici ji shledávají jako nedostatečnou a neúčinnou, ve svém výsledku by podporovala současnou nevyhovující praxi a její negativní trendy.

28. 8. 2022
Akademie věd ČR
Array
(
)

Budoucnost české krajiny je podtitulem letošního agrosalonu Země živitelka. Česká zemědělská univerzita v Praze na této reprezentativní přehlídce zemědělských oborů představuje některá svá řešení pro udržitelnou budoucnost. Týkají se mimo jiné potravinové bezpečnosti, precizního zemědělství, klimatických změn nebo lesního hospodaření šetrného k přírodě.

27. 8. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se budou podílet na evropském projektu, který má reagovat na velké globální změny ve společnosti. Většina populace se nyní stěhuje do velkých měst, a vyvstává tudíž otázka, jak tato města nakrmit.

26. 8. 2022

Mendelova univerzita v Brně

V souvislosti s prohlášením Technologické agentury ČR k začlenění Ukrajinek a Ukrajinců z akademického prostředí do řešitelských týmů agentura i nadále pokračuje v jejich podpoře. Předsednictvo TA ČR schválilo druhé kolo podpory zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů z řad akademiků, vědců a studentů do realizovaných projektů TA ČR.

25. 8. 2022

Technologická agentura ČR

Kanada aktuálně připravila mechanismus spolufinancování pro tamější instituce, aby mohly být součástí úspěšných konsorcií. Připraveno pro tyto účely má být až 40 milionů dolarů.

24. 8. 2022

Evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture) hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře a mají ambice své nápady realizovat. Uzávěrka je 12. září 2022.

23. 8. 2022

Kreativní Evropa

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo k 4. srpnu 2022 novou výzvu, která má za cíl prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce. Žadatelem mohou být i vysoké školy a výzkumné organizace.

22. 8. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na stovky interaktivních exponátů, 3D projekce, chemické show a další zábavné aktivity lákají malé i velké návštěvníky česká science centra, hvězdárny a planetária. Za poznáním se děti i rodiče mohou vydat se speciálním cestovním pasem.

21. 8. 2022

Česká asociace science center