facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2019. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2020.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

3. 5. 2020

Technologická agentura ČR

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS).

2. 5. 2020

Ministerstvo vnitra

Konference chorvatského předsednictví European Research Infrastructures for a smarter future, která byla vzhledem k situaci okolo COVID-19 odložena, proběhne on-line dne 15. května 2020.

1. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

1. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Tematika plagiátorství a psaní diplomových a jiných prací na objednávku, se stává znovu aktuální v době, kdy se pozvolna uvolňují vládní opatření proti šíření koronavirové nákazy. Druhý webinář v rámci projektu na posílení prevence plagiátorství se bude zabývat právě problematikou Contract cheating a uskuteční se 14. května 2020 od 15 hodin.

30. 4. 2020

Mendelova univerzita v Brně

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? To jsou otázky, kterými se budou zabývat pedagogové z devíti univerzit ve středu 29. dubna na webináři k problematice plagiátorství. Tato tematika včetně tzv. Contract cheating, tedy psaní diplomových prací na objednávku, se stává znovu aktuální v době, kdy se pozvolna uvolňují vládní opatření proti šíření koronavirové nákazy.

29. 4. 2020

Mendelova univerzita v Brně

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu u Výzvy XII COVID-19 programu podpory Technologie se posouvá na 4. května 2020. Posunut tak bude i termín uzávěrky, a to na 5. června 2020.

29. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 14. května 2020 online seminář k patentové databázi Patentscope a Evropskému patentovému rejstříku.

28. 4. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poptává odborníky pro hodnocení projektů na zavádění inovací v podnicích. Přihlásit se je možné až do 31. května 2020.

28. 4. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu