facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 104 českých uchazečů v rámci 68 výzkumných projektů.

10. 5. 2024

Jedné z celosvětově nejvyšších poct v oblasti vědy se dostalo Juliu Lukešovi z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. Na začátku května byl zvolen za mezinárodního člena do Národní akademie věd (National Academy of Sciences, NAS) Spojených států amerických. NAS je soukromá nevládní organizace, která slouží kromě jiného jako poradní orgán vládě USA v otázkách vědy a techniky.

9. 5. 2024

Akademie věd ČR

Nové nástroje a publikace pro výuku a výzkum akademického psaní vznikly díky projektu Technologické agentury ČR. Společně s jazykovědci z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se na něm výrazně podílela i Alena Kašpárková z VŠB-TUO, která vede zdejší Writing Support Centre.

7. 5. 2024

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Vezmete altermagnet, dáte ho pod rentgen, měníte polarizační filtr a pozorujete, jak materiál pohlcuje světlo. Zní to skoro jako pokus z běžné hodiny fyziky, jde však o průlomový experiment, jehož výsledkem je pozoruhodný objev fyziků z Masarykovy univerzity, Akademie věd ČR (AV ČR), Metropolitní univerzity v Ósace a University of Nottingham.

7. 5. 2024

Masarykova univerzita v Brně

Cílem vznikajícího projektu Hydromun je vytvořit regionální platformu univerzit, výzkumných organizací a dalších aktérů, kteří se zabývají využíváním vodíkových technologií v česko-bavorském regionu. 

6. 5. 2024

Západočeská univerzita v Plzni

Výzva navazuje na akci MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-PF-2024). Cílovou skupinou jsou hostitelské organizace sídlící v zemích s rozšířenou působností. Grant je určen pro výzkumné organizace, veřejné subjekty, nevládní organizace a soukromé společnosti na činnosti, jež povedou k rozšíření dovedností a kompetencí a k získání mezinárodních a interdisciplinárních zkušeností. Uzávěrka výzvy je 11. září 2024.

6. 5. 2024

Evropská komise

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá odborné hodnotitele k zařazení do Seznamu expertů pro odborné hodnocení návrhů projektů výzkumu, vývoje a inovací, přijatých v programu INTER-EXCELLENCE II (2021–2029).

3. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v polovině dubna výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Deadline pro předkládání projektů je 30. května 2024.

3. 5. 2024

Technologické centrum Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci podle čl. 1 bodu 5. Statutu Ceny nejpozději do dne 30. srpna 2024 do 14:00 hodin.

2. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapojte se do monitorování vysokého školství. Česká republika se společně s Belgií (Flandry), Finskem a Tureckem účastní pilotní fáze tvorby a ověřování metodologie monitorování základních hodnot ve vysokém školství. Všechny členky a členové akademické obce všech vysokých škol (veřejných, státních i soukromých) včetně neakademických pracovníků se mohou zapojit do tzv. otevřené veřejné konzultace.

30. 4. 2024

Alevia