facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

K 31. srpnu 2023 končí na pozici náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda, který svůj post zastával od ledna 2022.

30. 8. 2023

Vláda ČR

Prestižní vědecký žurnál Nature Chemistry minulý týden publikoval vědecký článek, který přináší nové poznatky o mechanismu, jakým rentgenové záření poškozuje biomolekuly. Publikace vznikla díky mezinárodní spolupráci teoretiků z VŠCHT a experimentálně zaměřených vědců z Uppsaly, Lundu, Berlína, Hamburgu a Paříže.

29. 8. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava započala novou éru spolupráce v oblasti hi-tech a vysoce přesném obrábění podepsáním memoranda s českou společností DG Solutions.

28. 8. 2023

VŠB-TUO

Biodiverzita je spojována zejména s rozmanitostí druhů ve společenstvu, tzv. druhovou diverzitou. Vědci Botanického ústavu AV ČR se však při svém výzkumu zaměřili na rozmanitost uvnitř druhů, která může mít na fungování společenstva a ekosystému stejně zásadní vliv. Pomocí výzkumu skákajících genů zjistili, že i když na úrovni jednotlivce mají tyto geny spíše negativní vliv, na úrovni celých populací naopak pomáhají zvýšit jejich produktivitu a odolnost vůči konkurentům.

27. 8. 2023

Botanický ústav AV ČR

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze organizuje jubilejní 25. ročník jedné z největších a nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti kybernetické bezpečnosti, přesněji kryptologie a bezpečnosti vestavných systémů, Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES 2023). Akce se uskuteční ve dnech 10.–14. září 2023 v Kongresovém centru Praha.

26. 8. 2023

ČVUT v Praze

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 17. května 2023. Do této veřejné soutěže uchazeči podali 29 návrhů projektů.

25. 8. 2023

Technologická agentura ČR

Setkání Prague Next-Gen Technology Meet-UP, zaměřené na vývoj nových produktů s využitím pokročilých technologií a služeb v oblasti laserové technologie/fotoniky, mikro-optiky, aditivní technologie a 2D materiálu pro průmysl, se bude konat 20. září v Dolních Břežanech.

24. 8. 2023

AMIRES

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije! odeslali ministrovi školství otevřený dopis, ve kterém apelují na zachování grantových soutěží ERC CZ i v následujících dvou letech. Dle interních informací spolku ministerstvo uvažuje o přerušení jejich vypisování kvůli rozpočtovým škrtům. Dopis podpořili vědci a vědkyně z řad současných či minulých držitelů projektů ERC a ERC CZ.

23. 8. 2023

Fórum Věda žije!

Inovační agentura JIC připravila akcelerační program JICbooster, který se zaměřuje na podporu startupů z jižní Moravy. Úspěšné projekty projdou s podporou byznysových expertů dvěma fázemi programu. V první, přibližně šestiměsíční fázi, se účastníci zaměří na základní kompetence potřebné k založení firmy, jejímu vedení a na vývoj funkčního produktu. Druhá část programu, která může trvat až dva roky, je pak zaměřena na vstup na trh.

22. 8. 2023

JIC

Týmu Radky Reifové z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podařilo popsat programovanou DNA eliminaci chromozomu u dvou příbuzných druhů pěvců. Své výsledky publikovali v prestižním časopise Nature Communications a poskytli tak jeden z prvních pohledů na význak a evoluční dynamiku tohoto podivného chromozomu.

21. 8. 2023

Univerzita Karlova