facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ve čtvrtek 16. února 2023 se poprvé sešel nový neformální poradní orgán ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, složený z mladých talentovaných vědkyň a vědců, inovátorek a inovátorů. Cílem skupiny je přinést pohled mladých výzkumnic a výzkumníků do českého systému vědy, výzkumu a inovací.

17. 2. 2023

Agentura CzechInvest přispěla svým know-how ke vzniku Českého bateriového klastru, který uspořádal v polovině prosince svou první výroční schůzi. Jde o první v Česku působící zájmové sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu, vývoje a osvěty celkového řetězce navázaného na baterie.

16. 2. 2023

CzechInvest

Ozvěna, vizualizace zvuku, otázky rezonující společností a reflexe, která šíří dál nové myšlenky a inspiraci – tématem letošního 58. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) se stalo Echo. Stejně jako ozvěna se 25. dubna vrátí po roce do Olomouce a na šest dní opět rozvibruje celé město. 

16. 2. 2023

Festival AFO

Více než deset milionů sekvencí koronaviru SARS-CoV-2 musel prozkoumat mezinárodní tým vědců, aby našel univerzální slabiny koronavirů, které se nemění ani s častými mutacemi a vznikem nových variant. Analýzou vzorků od pacientů se pak podařilo odhalit vzácné protilátky, které blokují všechny dosud známé varianty SARS-CoV-2.

15. 2. 2023

Biologické centrum AV ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardních projektů - JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

15. 2. 2023

Dnes, 14. února 2023, se v Praze uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise.

14. 2. 2023

Mezinárodní stipendijní programy Newton International Fellowship a Royal Society Wolfson Fellowship přijímají žádosti uchazečů o finanční podporu. Uzávěrky příjmu přihlášek do obou programů jsou 28. března a 22. března 2023.

14. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení.

13. 2. 2023

Akademie věd ČR

Bioekonomika, chytré zemědělství a globální změny v biosféře jsou hlavními oblastmi, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032.

13. 2. 2023

Ministerstvo zemědělství ČR

Existují odvětví, která generují extrémní objemy dat a k jejich zpracování a uložení jsou zapotřebí moderní výpočetní technologie, například superpočítače a cloudové systémy. Touto problematikou se zabývá evropský projekt EXA4MIND, do kterého jsou zapojeny také instituce z České republiky. Jeho cílem je vytvoření platformy pro přenos, ukládání a analýzu extrémně objemných dat v Evropě s využitím superpočítačů a cloud technologií.

12. 2. 2023

VŠB - Technická univerzita Ostrava