facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Na Katedře filosofie Technické univerzity v Liberci se aktuálně provádí šetření zaměřené na otázku etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. V Česku zatím podobný výzkum proveden nebyl. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků.

12. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci

Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia spouští nový ročník soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše spojenou s osobní prémií ve výši 100 000 Kč. Do soutěže se může do 31. března 2023 přihlásit vědec či vědkyně bez věkového omezení, působící na některém z českých pracovišť, se souborem prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, které byly v posledních pěti letech publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.

11. 1. 2023

Nadace Experientia

V den připomenutí výročí úmrtí G. J. Mendela byla uctěna jeho památka položením věnců u hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Rektor Martin Bareš také v Mendelově skleníku podepsal Memorandum o spolupráci na vytvoření Centra udržitelnosti Gregora Mendela.

10. 1. 2023

Masarykova univerzita

V lednu 2023 zahajuje svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT podpořené Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium je zaměřeno zejména na podporu firem a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

9. 1. 2023

ČVUT

Rychlejší a efektivní zavádění vodíkových technologií v dopravě v České republice je hlavním úkolem Národního centra vodíkové mobility, jehož fungování v příštích šesti letech podpořila Technologická agentura ČR. Účastníky konsorcia budou i výzkumníci z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB–TUO. Hlavním koordinátorem projektu, který sdružuje celkem 17 partnerů, je Centrum dopravního výzkumu.

8. 1. 2023

VŠB-TUO

Konsorcium ELI ERIC bylo nově přijato za přidruženého člena sdružení CESNET, které provozuje tuzemskou e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání a nabízí na ní pokročilé služby v oblasti přenosu, zpracování, uchování, sdílení a ochrany dat.

7. 1. 2023

CESNET

V pátek 16. prosince 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 385. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada mj. otevřela diskusi k materiálu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021.

6. 1. 2023

Ve středu 4. ledna 2023 jmenoval prezident Miloš Zeman nové rektory čtyř vysokých škol, z nichž tři se ujmou funkce poprvé. Ostravskou univerzitu povede Petr Kopecký, Univerzitu J. E. Purkyně Jaroslav Koutský, Slezskou univerzitu Tomáš Gongol. Ve funkci rektora bude pokračovat Jindřich Vybíral, který na Vysoké škole uměleckoprůmyslové již jedno funkční období absolvoval.

6. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Investiční fond i&i Biotech Fund oznamuje zahájení spolupráce s Danielem Münichem, který doplnil poradní výbor fondu. Renomovaný český ekonom se tak připojí k delegátovi Evropského investičního fondu a bude z pozice zástupce bio-inovačního centra i&i Prague a celého inovačního ekosystému okolo Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) podporovat další rozvoj fondu.

5. 1. 2023

i&i Bio

Vstupnímu hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s výjimkou vysokých škol pro hodnocené období 2023–2027 byly podrobeny dvě organizace: Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

4. 1. 2023
MŠMT
Array
(
)