facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Evropský patentový úřad 4. července 2023 oznámil, že vynálezci Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen a Blanka Toukoniitty jsou vítězi v kategorii Průmysl soutěže European Inventor Award 2023. Byli vybráni z více než 600 kandidátů. Ocenění získali za vývoj inovativního procesu přeměny odpadních a zbytkových surovin na obnovitelná paliva pro silniční dopravu, letectví a další odvětví.

13. 7. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. I přes celou řadu neočekávaných událostí a výzev, se kterými se muselo nejen Česko, ale celý svět vypořádat, agentura v minulém roce podpořila celou řadou aktivit, mnoho podnikatelů a zaměřovala se na podporu investic do perspektivních odvětví inovací, výzkumu a vývoje.

12. 7. 2023

CzechInvest

Jak pomoci pacientům s popáleninovým traumatem zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů na převazovně? Tím se zabývá tým českých odborníků už od roku 2020. Jejich dosavadní výsledky ukazují, že by se k tomu dala úspěšně využít virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum skončí ještě letos.

11. 7. 2023

Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

10. 7. 2023

Nadační fond IOCB Tech

V rámci Regionálního inovačního programu Evropského inovačního a technologického institutu otevřelo Znalostní a inovační společenství EIT pro výrobu (EIT Manufacturing) výzvu pro podávání žádostí o cenu EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing 2023. Výzva je otevřena do 18. července 2023.

9. 7. 2023

TC Praha

Cílem projektu družice QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor) je připravit první český vesmírný dalekohled, optimalizovaný na ultrafialovou část spektra. Jeho úkolem bude sledovat srážky neutronových hvězd, případně neutronové hvězdy a černé díry. Pozorování mohou prozradit mnoho mimo jiné o vzniku prvků těžších než železo, které při srážkách vznikají. Mezi ně patří například zlato nebo platina.

8. 7. 2023

Výzkumný a zkušební ústav, a.s.

Propagujte své zelené technologie na tokijské výstavě Decarbonisation Expo s podporou EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, navažte vztahy s potenciálními partnery a využijte osobní setkání vedoucí k možným obchodním příležitostem během podnikatelské mise do Japonska.

7. 7. 2023

Technologické centrum Praha

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) jako první součást Západočeské univerzity v Plzni uspělo s projektem TWISTnSHINE, který prozkoumá kvantové technologie a využití speciálních vlastností světla, jež mohou ovlivnit stav elektronů v určitých materiálech. V týmu Jána Minára se jím bude zabývat Mauro Fanciulli z francouzské Cergy Paris Université.

6. 7. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Rozsáhlý osobní archiv a unikátní knihovnu TGM slavnostně otevřela 27. června 2023 současná hlava státu Petr Pavel společně s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou. Knihovna čítající přes 200 000 svazků se nachází v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR na pomezí pražských čtvrtí Kobylisy a Libeň.

5. 7. 2023

Akademie věd ČR

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) oznámila 69 nově přijatých členů a členek. Čtyři z nich působí v České republice. EMBO je organizace sdružující přední molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. V prestižní komunitě EMBO je více než 2 000 členů z celého světa. Aktuálně jich v Česku působí 16. 

5. 7. 2023

Masarykova univerzita