facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Japonsko připravuje nanotechnologické mise pro firmy a klastry

16. 10. 2022
Japonsko připravuje nanotechnologické mise pro firmy a klastry

Japonsko patří mezi země figurující v popředí vývoje nanotechnologií díky svému silnému historickému postavení ve výzkumu materiálů. V posledních letech se nanotechnologie rychle rozvijejí i v kontextu Společnosti 5.0, která je japonskou oficiální vizí fungování společnosti v blízké budoucnosti.

stock japonsko

Japonsko je díky této vizi atraktivní i pro nanotechnologické firmy ze zahraničí. Ty evropské se navíc mohou přihlásit na technologickou misi, již právě nyní organizuje Centrum EU-Japonsko pro průmyslovou spolupráci.

Využití nanotechnologií zde roste v řadě odvětví, včetně výroby čipů, robotiky zdravotnictví, při ochraně životního prostředí a v letectví. Japonská vláda si je tohoto trendu vědoma a podporuje jejich další rozvoj formou grantů a investic do společných projektů veřejného a soukromého sektoru. V zemi tak úspěšně působí několik „center excelence“, která se věnují vývoji nanotechnologií, jejich aplikaci a která sdružují do lokálních klastrů místní společnosti a výzkumná centra a univerzity. Příkladem takového klastru může být Toyama Prefectural New Century Industrial Organisation.

Jiným trendem stojícím za pozornost je zřizování specializovaných laboratoří ze strany Japonského ústavu pokročilých věd a technologií (JAIST). Příkladem takových laboratoří je New AI Chip Design Laboratory v Tokiu, která má napomoci Japonsku ve vývoji vlastních vyspělých čipů za použití nanotechnologií. Dalším výzkumným centrem je Nanometrics Lab for Structural Materials, jehož úkolem je podstatné snížení hmotnosti dopravních prostředků a objemu výfukových plynů za použití nových materiálů, zvláště u automobilů.

Veletrh Nanotech Japan Expo a nanotech mise

Každoroční třídenní veletrh Nanotech Japan Expo zaměřený na nanotechnologie je jednou z nejsnadnějších cest, jak prezentovat v Japonsku vlastní technologie a navázat kontakt s potenciálními japonskými partnery. V předpandemické době jej pravidelně navštívilo na 44 000 návštěvníků a účastnilo se ho téměř 500 vystavovatelů. Typická byla také pravidelná účast českých společností, naposledy v roce 2020.

Účastníci jednoho z nejvýznamnějších nanotechnologických fór v regionu navíc vždy těží z bohatých příležitostí k networkingu při doprovodných konferencích v rámci tzv. Nano Weekubusiness matchingu, který je k dispozici prostřednictvím webu veletrhu. V roce 2023 se bude Nanotech Japan Expo konat 1.–3. února.

Na tento veletrh navazuje v této chvíli připravovaná nanotech mise evropských malých a středních podniků a klastrů do Japonska, kterou organizuje Centrum EU-Japonsko pro průmyslovou spolupráci ve dnech 30. ledna až 3. února 2023. Zvány jsou především malé a střední podniky v oblasti mikro- a nanomateriálů, mikro- a nanoměření, mikro- a nanolátkových technologií a aplikace nanotechnologií v oblasti materiálů, IT, životního prostředí, energetiky, robotiky, aerospace, umělé inteligence, internetu věcí a přírodních věd. Mise tak bude probíhat na okraj tokijského Nanotechu a představuje unikátní příležitost pro vstup na japonský trh.

Termín k přihlášení je do 28. listopadu 2022 a bližší informace jsou k dispozici na webu Centra EU-Japonsko.

 

Autor: Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu
logo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.