facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

NanoLumCat Ostrava přilákal světovou špičku nanomateriálové vědy

9. 4. 2024
NanoLumCat Ostrava přilákal světovou špičku nanomateriálové vědy

Přední materiálové vědce přilákal workshop NanoLumCat Ostrava – Revealing the Future of Light Transformation, jenž dnes odstartoval v národním superpočítačovém centru IT4Innovations na VŠB-TUO za účasti odborníků z Itálie, Německa, Španělska, Polska, Slovenska, Číny, ČR a dalších zemí.

Společným jmenovatelem jejich třídenního setkání budou uhlíkové tečky a jednoatomární katalýza pro obnovitelné zdroje energie. Své síly při pořádání vědeckého workshopu spojily VŠB-TUOCATRIN Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se koná pod záštitou projektu SAN4Fuel a programu Global Experts.

„Cílem setkání špiček v daném oboru je odhalit nejnovější pokroky ve výzkumu uhlíkových teček a jednoatomární katalýzy a nastartovat novou éru ve výzkumu a vývoji technologií v oblasti nanomateriálů pro udržitelný rozvoj. Jsem velmi rád, že pozvání přijaly významné vědecké osobnosti jak z oblasti teoretické, tak experimentální chemie. Můžeme tak pokrýt velmi širokou oblast výzkumu od návrhů, přes syntézu a charakterizaci materiálů až po konkrétní aplikaci v oblasti medicínského zobrazování, zdrojů světla a fotokatalýzy,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů akce Michal Otyepka.

Účastníci se mohou těšit například na přednášku jednoho z předních světových vědců v oblasti časově rozlišené spektroskopie – Dirka M. Guldiho, jenž v současné době působí jako profesor na Univerzitě Friedricha Alexandera v německém Erlangenu-Nürnbergu a zaměřuje se zejména na vývoj materiálů na bázi uhlíku, jako jsou fullereny a uhlíkové tečky, které jsou využitelné pro sběr slunečního záření.

Chirální uhlíkové tečky budou ústředním tématem přednášky Andreye Rogache, experta na syntézu, sestavování a optickou spektroskopii koloidních polovodičových a kovových nanokrystalů a jejich hybridních struktur a jejich využití pro aplikace související s energetikou. Profesor Rogach pracuje na City University of Hong Kong a na VŠB-TUO je ústřední osobností grantu programu Global Experts s názvem Experimentální a teoretické studie luminoforů s chirálními uhlíkovými tečkami emitující blízké infračervené záření.

O uhlíkových strukturách s „více či méně" aktivními kovy bude hovořit profesor anorganické chemie Univerzity v Terstu Paolo Fornasiero, který je také členem řešitelského týmu projektu SAN4Fuel. Z téže univerzity přijel i Michele Melchionna, mezi jehož výzkumné zájmy patří racionální sestavování nanohybridních materiálů pro heterogenní katalýzu, zejména pro katalytické procesy související s energetikou (fotokatalýzu a elektrokatalýzu) a heterogenní katalýzu pro organickou syntézu se zaměřením na pochopení vztahu struktura / aktivita.

Přednášky kolegů, kteří se věnují zejména experimentům, organicky doplní příspěvky z oblasti návrhu a teoretického popisu vlastností uhlíkových nanomateriálů. Přední odbornice na interakci světla a molekul, profesorka Vídeňské univerzity Leticia Gonzáles, bude hovořit o tom, jak lze počítat optické vlastnosti molekul. Její přednášku doplní i řada příspěvků mladých kolegyň a kolegů z mnoha evropských zemí.

„Workshop má opravdu skvělé obsazení, mnozí z přítomných vědců patří ve svých oborech k nejcitovanějším ve světě. Podobný úspěch by nebyl možný bez předchozí dlouhodobé spolupráce a řady společných výsledků jak v rámci CATRIN, tak i pod záštitou Materials-Envi Lab na VŠB-TUO,“ uvedl další z organizátorů a hlavní řešitel projektu SAN4Fuel Štěpán Kment.

Workshop se uskuteční do středy. Kromě přednášek a diskuzí program zahrnuje také prohlídku IT4Innovations a Materials-Envi Lab v Centru energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO.

 

Autor: Martina Šaradínová

Zdroj: VŠB-Technická univerzita Ostrava