facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová technologie z Plzně přináší inovaci do světa bezdrátové elektřiny

19. 10. 2022
Nová technologie z Plzně přináší inovaci do světa bezdrátové elektřiny

Ve spolupráci dvou výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni, RICE Fakulty elektrotechnické a RTI Fakulty strojní, vznikl prototyp technologického příslušenství obráběcího stroje s bezdrátově napájeným pohonem vřetena.

RICE RTI

Tým výzkumníků ve složení Jan Hnátík (RTI), Tomáš Kavalír (RTI), Vladimír Kindl (RICE), Michal Křížek (RTI) a Pavel Turjanica (RICE) vyvinul zařízení, díky jehož konstrukci je umožněn volný otáčivý pohyb rotorové části, což s sebou přináší množství technických výhod.

Mezi zásadní přínosy patří možnost regulace otáček a výkonu, možnost polohování vřetenemožnost automatické výměny nástroje (v závislosti na konstrukci). Unikátnost tohoto zařízení spočívá především v tom, že nabízí všechny tyto technické výhody zároveň, na rozdíl od jiných konstrukčních řešení.

Popsané technické řešení najde své využití například u napájení obráběcích vřeten malého výkonu umístěných ve vřeteníku obráběcího stroje, tedy v místech, kde není možno kontaktně řešit elektrické napájení. Přitom je zachována možnost automatické výměny nástroje, řízení otáček i dosažení velmi vysokých otáček, a to jak rotorové části technologického příslušenství, tak rotoru elektrického motoru v technologickém příslušenství. 

Výstupem spolupráce dvou výzkumných center ZČU je užitný vzor, který se opírá o patent. Technologii se podařilo implementovat a úspěšně otestovat v reálném průmyslovém prostředí, konkrétně ve stroji DMU 40 eVo linear. Příslušenství bylo veřejnosti rovněž představeno na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V neposlední řadě si zájemci mohou přečíst článek v odborném časopise, který si mohou stáhnout.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni