facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Průzkum Startup Nation Standards Report: Ve třetině zemí se založí společnost během jednoho dne

20. 3. 2024
Průzkum Startup Nation Standards Report: Ve třetině zemí se založí společnost během jednoho dne

Významná evropská platforma Europe Startup Nation Alliance (ESNA) minulý týden vydala report Startup Nations Standard Report, na kterém se podílelo 21 evropských států. Ten ukazuje, že digitalizace je v Evropě na dobré cestě a většina zemí zavádí osvědčené postupy v oblasti digitálních služeb a regulačních inovací pro startupy.

Zároveň však poukazuje na nedostatky v oblasti sociálního začleňování. Zdůrazňuje také potřebu lepších vízových programů a diverzifikace financování pro posílení startupového ekosystému.

Základem reportu je analýza přijetí osmi standardů Startup Nation (SNS), které hodnotí jejich úsilí při zavádění. Osm standardů excelence je zaměřeno hned na několik oblastí, jako je rychlé založení startupu a hladký vstup na trh, dále přilákání a udržení talentů, následují akciové opce, inovace v regulacích a inovace v zadávání veřejných zakázek, pokračuje přes oblast sociálního začlenění a končí přístupem k financím a digitální připravenosti.

„Česko v "Startup Nation Standards Report 2023" dosáhlo špatných výsledků, které komplexně ukazují na nedostatky zejména v oblastech legislativy a digitalizace státu, což je pro naši zemi signál, že je třeba se zaměřit na zlepšení podmínek pro vznik a rozvoj startupů, včetně například daňových výhod. Je potřeba vidět tyto výsledky jako příležitost k posílení našich iniciativ v podpoře inovací a podnikání, podobně jako tomu děláme v rámci projektu Technologická inkubace. Budujeme prostředí, které bude lákavé pro talenty a investory, a vytváříme tak prosperující ekosystém pro budoucí generace inovativních startupů,“ říká Ivo Denemark, ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků.

„CzechInvest je plnohodnotným členem ESNY a aktivně se zapojuje do těchto aktivit. Česko se podpisem SNS zavázalo ladit své legislativní a obecně podnikatelské prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám startupů. Uveřejněný report na evropském srovnání ukazuje oblasti, na kterých musíme nadále pracovat, ale i země, ze kterých si můžeme v různých oblastech brát příklad,“ uvedl Ivo Denemark.

Hlavními výstupy reportu jsou:

  • Rychlé vytvoření startupu je efektivní: V 33 % zkoumaných zemí EU lze založit společnost během jednoho dne a v 57 % z nich je to možné za méně než 100 eur.
  • Probíhá digitalizace: Pozitivním trendem je výrazný pokrok v oblasti digitálních služeb šitých na míru podnikům.
  • Výzva k začlenění: Zpráva ESNA odhaluje kritickou mezeru v ekosystému, neboť sociální začleňování je označeno za nejhůře fungující standard.
  • Inovativní regulační mechanismy: 52 % zemí zavedlo regulační sandboxy. Zvýšení účasti startupů je zásadní pro podporu skutečně kreativního prostředí.
  • Přilákání a udržení talentů: Zpráva vyzývá ke zvýšení investic do vízových programů a atraktivnějších opčních programů, aby se zajistily technologické talenty nezbytné pro růst a konkurenceschopnost. Existenci programů na přilákání technologických talentů z EU zpět do regionu prokazuje 24 % zemí.
  • Financování: Pouze 33 % zemí v současnosti podporuje různorodý kapitál pro společné investice do začínajících podniků.

„ESNA vznikla na základě poptávky po instituci na evropské úrovni, která by měla na starosti podporu startup ekosystému a sdružovala snahy jak v různých evropských institucích, tak i na národních úrovních. Důležitá je podpora hlavně v modernizaci legislativy zaměstnaneckých akcií, podpory akademických spin-offů a zvýšení objemu rizikového kapitálu na podporu začínajících startupů,” shrnuje vznik celé aliance Vít Horký, člen Advisory Boardu ESNA a spoluzakladatel platformy Czechfounders.

Report zahrnuje těchto 21 zemí: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Celá zpráva je k dispozici zde.

 

Zdroj: CzechInvest