facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologie budoucnosti: Mobilita znamená nezávislost

11. 12. 2022
Technologie budoucnosti: Mobilita znamená nezávislost

Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest prostřednictvím šesti technologicky specializovaných inkubátorů podporuje nové firmy, které přináší inovativní technologie do komerčních aplikací. Jednou z podporovaných oblastí je mobilita. Co jsou největší trendy v oblasti mobility a jaký potenciál má v této oblasti Česko?

jan bizik 1

Jan Bizik, Agentura CzechInvest

Technologická inkubace je nejambicióznějším programem systematické podpory začínajících podniků v České republice. Vybrané technologické startupy mají možnost získat přímou podporu ve výši 1 100 000–4 500 000 Kč a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business a technologie, inkubaci v trvání až 2 roky, a to vše bez ztráty podílu ve firmě.

Trendy v oblasti mobility

Změny mobility v posledních měsících souvisí zejména s krizemi, kterými prochází celá západní společnost – tedy válka na Ukrajině, energetická krize, která má přímé finanční dopady, ale i nutnost pokračovat v omezování uhlíkové stopy. Problém jsou také bortící se dodavatelské řetězce ohrožené pandemií, politickou nestabilitou na klíčových trzích, nedostatek výrobních kapacit, surovin a jejich rostoucí ceny.

Ještě nedávno platné modely a vzorce se pod tlakem posledních událostí drolí. Nedostatek kapacit pro výrobu elektrické energie pro pokračující expanzi elektromobility, vzrůstající ceny elektřiny a lithia nutného pro výrobu baterií nutí přední výrobce, výzkumné organizace i politiky přehodnocovat přístupy. Do hry se ve větší míře dostanou další alternativní pohony jako je vodík, pro který bude budována zrychleně potřebná infrastruktura.

V následujících letech tak bude posilovat snaha získat větší nezávislost Evropy ve všech oblastech výroby a ekonomiky. Bude zájem o hledání nových surovin a zdrojů spolu s důrazem na stále větší recyklaci. S dominantním tématem energií a úspor pak souvisí i další aktuální témata mobility, jako je sdílená mobilita, mobilita jako služba, multimodální mobilita a obecně digitalizace dopravy s cílem inteligentních automatických řešení pro optimalizaci dopravních toků včetně logistiky.

Mobilita u nás

Česká republika má dlouhodobou tradici v oblasti výroby vozů a související strojírenské kapacity. Je to ekonomika s velkým podílem strojírenské výroby, která se tradičně zaměřovala na „staré“ druhy pohonu – spalovací motory. To se s přechodem na elektrický a vodíkový pohon, který přináší evropská legislativa, a celosvětový trend snižování emisí a nové výrobní programy tradičních domácích výrobců jako ŠKODA Auto, Hyundai nebo Toyota, rychle mění a dodavatelé dílů se musí agilně přizpůsobovat.

Nové druhy pohonů mají výrazně menší počet dílů a jsou i servisně méně náročné. Česká ekonomika zatím v základním vývoji a výrobě těchto nových technologií zaostává a zejména americký a čínský trh určuje trendy. Počet nově vznikajících inovativních firem je v oblasti digitalizace mobility ve srovnání s evropskými trhy spíše pod průměrem. „Česká ekonomika a mobilitní sektor musí výrazně akcelerovat inovační potenciál a využít své široké strojírenské a vědecko-výzkumné základny a přesunout vývoj a výrobu z nestabilních regionů zpět do Evropy. Připravenost českých měst a dopravní infrastruktury na testování a provoz inovativních řešení se rovněž musí zlepšit, aby umožnila domácím firmám rychlejší ověřování a zavádění nových řešení,“ uvádí Jan Bízik z agentury CzechIvest.

Česká republika má kromě významné strojírenské, elektrotechnické a vědecko-výzkumné základny rovněž pokročilý informační a telekomunikační trh, který může sehrát v další digitalizaci mobility a vzniku nových řešení významnou roli. Stěžejní bude přitom zapojení nejen velkých ICT firem, ale zejména malých a středních, dále zapojení středních a vysokých škol a vědeckých pracovišť, které už dnes jsou schopny vytvářet řešení světových parametrů.

„Máme vytipované oblasti podpory, které zrychlí transfer technologií do praxe, mimo jiné jednoduššími modely podnikání vědeckých pracovníků, častější a pružnější spoluprací s podnikovou sférou a v neposlední řadě programem Technologické inkubace agentury CzechInvest, který nabízí finanční i systémovou podporu nově vznikajícím projektům včetně akademických spin-offů,“ dodává Jan Bízik.

Technologická inkubace v oblasti mobility

Díky programu Technologické inkubace se podařilo vyplnit mezeru financování projektů na jejich počátku, s doplněním dalších finančních programů Technologické agentury ČR apod. by měl být přechod do praxe jednodušší a rychlejší. „Oblastí, kde máme rezervy, je více, zde je možné zmínit nutnost dobudování inovační infrastruktury z pohledu přístupu nových firem k prototypování, testování svých řešení v praxi, případně reálném provozu, zvýšení míry spolupráce mezi účastníky ekosystému apod. Na většině oblastí by se na řešení měly podílet státní správa, samospráva, akademická obec i korporace a hledat společné řešení,“ vypočítává Jan Bízik.

jan bizik 6

Vyhodnocování projektů přihlášených do inkubátoru mobilita

Projekty jsou v CzechInvestu hodnoceny dle standardních komerčních hledisek – tedy míra inovativnosti, proveditelnosti a škálovatelnosti. Musí být v rovnováze – nelze investovat veřejné peníze do projektů, které nejsou dostatečně inovativní, resp. unikátní, a kde není shoda s reálnou poptávkou na trhu. Projektům, které vycházejí z akademického prostředí, se často daří předpoklad inovativnosti naplňovat lépe s ohledem na hloubku zkoumání daného problému. Hendikepem pak může být schopnost akademického týmu přenést inovaci do reálného tržního prostředí. „Nicméně projekt Technologické inkubace může prostřednictvím svých partnerů v rámci inovačního ekosystému a nabízeným službám mentoringu apod. s těmito otázkami pomoci, a to i v rámci pre-inkubace, tedy přípravy projektu do programu, většinu těchto ‚much‘ vychytat,“ uzavírá Jan Bízik.

Proč je důležité oblast mobility podporovat?

Moderní technologie a inovace v mobilitě přinášejí běžným lidem vyšší standard dopravy, rychlost, bezpečnost, dostupnost a plynulost, výrazně nižší emise, a tudíž čistší životní prostředí. A nejde jen o lepší život, ale i pracovní příležitosti a příjmy. Díky výraznějšímu vstupu inovací do městského prostředí a zapojení českých firem do vývoje a testování inovativních produktů s následným exportem bude vytvořen výrazně větší počet pracovních příležitostí, vyšší přidaná hodnota a tím i mzdy, a bude tak zajištěn i rozvoj jednotlivých regionů.

To, že je to správná cesta, ukazuje mnoho srovnatelných ekonomik, které jsou v řadě ukazatelů před Českou republikou, přestože měli a mají stále horší výchozí situaci a podmínky.

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)


Přečtěte si také o dalších specializovaných inkubátorech na podporu nových firem a start-upů, například z oblasti ekologických technologií či kreativních průmyslů. Podívejte se také na rozhovor s Terezou Kubicovou o programu Technologická inkubace.