facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologie budoucnosti: Umělá inteligence má v Česku podporu

18. 12. 2022
Technologie budoucnosti: Umělá inteligence má v Česku podporu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest hledá nové inovativní startupy do projektu Technologická inkubace. Ten v následujících pěti letech podpoří až 250 startupů částkou zhruba 850 milionů korun. Jednou z podporovaných oblastí je také umělá inteligence, na kterou se zaměřuje i AI HUB agentury CzechInvest.

20221216MatousKostlivy1

Matouš Kostlivý, ředitel AI HUB agentury CzechInvest

Umělá inteligence (AI) dnes prostupuje do celé řady produktů, které nám pomáhají v každodenním životě. Přináší zefektivnění firemních procesů, lepší doporučování obsahu, zabraňuje kybernetickým útokům nebo dokáže porozumět přirozenému jazyku.

Základem pro výzkum umělé inteligence jsou kvalitní a dostatečně robustní data, na základě kterých lze AI implementovat. „Dat, které generujeme, je kolem nás každým rokem více a více a díky technologickému pokroku roste jejich kvalita i možnosti jejich využití,“ říká Matouš Kostlivý, ředitel AI HUB agentury CzechInvest.

S daty přitom neoperují jen IT společnosti. Digitální technologie a senzory generující data, která již dnes najdeme od výroby přes nositelnou elektroniku, chytrou domácnost až po automobilový průmysl, se díky implementaci inovativních senzorů a aplikací AI daří zavádět nové funkce vedoucí k bezpečnější a autonomní mobilitě.

Takřka každé průmyslové odvětví může být díky AI automatizováno, firemní procesy zefektivněny a pro řadu opakujících se činností, kde byl doposud nezbytný vstup člověka, je nově možné využít strojové řešení.

Pro vývoj AI máme ideální předpoklady

V České republice se zájem o AI ze strany podnikatelů, investorů, výzkumníků, veřejnosti i státu stále zvětšuje. Vysoké školy, města a firmy navazují užší kontakty v rámci klíčových spolků a institucí, jako jsou např. prg.ai, Brno.ai nebo AI Czechia.

K rozvoji inovací a podnikání v oblasti AI přispívá nyní více i CzechInvest. Ten od letošního roku prostřednictvím programu Technologická inkubace podporuje AI startupy s cílem posílit pozici českých inovátorů a produktů v této oblasti.

Že může jít o vhodně cílenou podporu, naznačuje i mapování pražské AI scény, které v loňském roce realizoval spolek prg.ai. Z něj vychází, že firmy zaměřující se na AI jsou u nás menší (40 % do 10 zaměstnanců), jejich řešení bývají rychle škálovatelná (30 % generuje 90 % zisku mimo ČR), využívají ve svých řešeních nejčastěji strojové učení, přirozené zpracování jazyka, strojové vnímání nebo autonomní plánování a optimalizace. Je to skupina začínajících inovativních AI firem, které se nově mohou ucházet o inkubační podporu CzechInvestu.

20221216MatousKostlivy3

Potenciál je obrovský

AI může v České republice těžit z dlouhodobé tradice technického vzdělávání. Ze své podstaty pak navazuje na dosavadní úspěchy zasloužilých českých výzkumníků a unikátních projektů v oblasti IT, které vhodně doplňují startupoví nadšenci a inovátoři zavádějící nové disruptivní ICT technologie umožňující diseminaci AI do reálných služeb a produktů.

Příkladem mohou být společnosti, jako je AVAST, kde AI pomáhá s odhalováním kybernetických útoků nebo Seznam.cz, který i díky aplikaci AI do svých produktů vytváří v ČR celosvětově unikátní konkurenci Googlu.

Že lze díky AI vytvořit v našich podmínkách globálně úspěšný produkt, již ukázala řada talentovaných inovátorů. Startupy Rossum nebo Resistant AI na podzim roku 2021 obdržely na rozvoj svého produktu od soukromých investorů 16,6 milionu dolarů (Ressistant AI) a 100 milionů dolarů (Rossum). „Rossum přitom vznikl teprve před pěti lety a téměř dvě miliardy investovaných korun stvrzují důvěru investorů v jejich automatizaci firemního účetnictví s využitím AI,“ doplňuje Matouš Kostlivý a dodává: „Umělá inteligence zasahuje do všech průmyslových oblastí, jde o nejvýznamnější technologickou inovaci dneška a svým dosahem a potenciálem nabízí pro českou vědu a výzkum jedinečnou příležitost prosadit se ve světové konkurenci. Je na čem stavět – v oblastech, jako je strojové vnímání nebo rozpoznávání řeči a komunikační roboti využívající AI, patří Česko ke světové špičce.“

Pozor na necitlivou regulaci

Aby byla Česká republika v oblasti AI úspěšná, musí dlouhodobě pečovat o podmínky příhodné pro vzdělávání a výchovu další generace technologie znalých výzkumníků a inovátorů, musí být podporován AI ekosystém a musí být vhodně nastaveny podmínky regulace a podpory implementace AI.

Překážkou může být necitlivě nastavená regulace AI a práce s daty, která jsou v tomto případě stěžejní. Postupnými krůčky se situace zlepšuje. Praha ve spolupráci s vysokými školami založila již zmiňovaný spolek prg.ai, v Brně pak vznikla iniciativa Brno AI a v oblasti výzkumu a vývoje s ekosystémem pracuje AI Czechia. Jsou to iniciativy, které již dnes pozitivně ovlivňují směřování umělé inteligence a snaží se cíleně řešit, jak přilákat a udržet talent, jak vytvořit podmínky pro spolupráci akademiků s průmyslem, jak dlouhodobě pracovat s ekosystémem, aby zde vzniklo potřebné podhoubí.

Je příhodné, aby se stát snažil tyto aktivity maximálně podpořit a rozvíjet. Od letošního roku díky Technologické inkubaci CzechInvestu dochází k systematičtější podpoře začínajících podnikatelů a dá se očekávat, že se můžeme těšit na příliv AI projektů.

Podpora oblasti AI z CzechInvestu

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. Kromě projektů z oblasti umělé inteligence jsou podporovány rovněž mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetické bezpečnosti či jaderná fyzika.

Jde o podporu startupů, tedy firem do pěti let věku. Pokud je projekt dostatečně inovativní, škálovatelný a proveditelný, může být s žádostí úspěšný.

První výzva, kterou CzechInvest vypsal letos v létě, přilákala na 114 startupů, z nichž 35 % se hlásilo právě k umělé inteligenci. V kontextu první výzvy jde o nejvíce zastoupenou kategorii. Zájem pak kopíroval rozložení sil v AI na mapě ČR – většina přihlášených startupů byla z Prahy a Brna. Tedy dvou lokalit, kde jsou největší technické univerzity a je zde nejpestřejší inovační ekosystém.

V minulosti se často stávalo, že se na Prahu veřejná podpora nevztahovala. Projekt Technologické inkubace takové omezení nepřináší a inkubovány mohou být i podniky z hlavního města.

Na rozdíl od jiných programů, kde je otevřená komunikace s žadatelem zakázaná, je v Technologických inkubátorech podporována a doporučována. Konzultace s cílem poradit startupům, ale i studentům, kteří se také mohou v rámci „pre-inkubace“ do projektu přihlásit, začaly v říjnu letošního roku.

Úspěšní uchazeči získají na nákup služeb finanční podporu až 5 milionů korun. Tyto peníze poslouží k vývoji nebo dokončení produktu nebo služby a splnění cíle, který si uchazeč nastavil ve svém projektovém záměru. „Je pravděpodobné, že podmínky pro rozjezd nového inovativního projektu u nás nebyly nikdy lepší. Alespoň co se týká podpory státu. Zájemcům bych doporučil podívat se na stránky CzechInvestu, kde se pod projektem Technologické inkubace můžou se svým nápadem přihlásit do tzv. pre-inkubace. Dostane se jim konzultace jejich nápadu v souvislosti s podmínkami projektu a dalšího nasměrování,“ upozorňuje Matouš Kostlivý.

Klíčová pro výzkumníky z regionů může být spolupráce s regionálními inovačními centry, která zde mohou výrazným způsobem pomoci v rámci své poradenské podpory a ve spolupráci s regionálními kancelářemi CzechInvestu mohou doplnit služby svých klientů.

AI se dotýká všech průmyslových odvětví

Veřejné vnímání AI může narážet na určité popkulturní stereotypy, překroucené mediální interpretace a přehnaná očekávání. Základní linkou, která přitom obvykle aplikaci AI provází, je automatizace a stále se zvyšující autonomie komplexních prostředíadaptabilita, která umožní zlepšit výstupy na základě učení se ze zkušeností.

Uživatel vše zmíněné pak může nalézt v produktech a službách, které ho obklopují. Může jít i o doporučení hudby, jízdní trasy nebo personalizovanější reklamy, komunikačního asistenta při kontaktování call centra, usnadnění práce s fakturami. U někoho může AI dokonce pomoci odhalit zdravotní komplikace.

AI může přinést skutečnou technologickou revoluci, jde o disruptivní technologii, která se dotýká všech průmyslových odvětví.

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)


Přečtěte si také o dalších specializovaných inkubátorech na podporu nových firem a startupů, například z oblasti ekologických technologií či kreativních průmyslů. Podívejte se také na rozhovor s Terezou Kubicovou o programu Technologická inkubace.