facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Generální ředitel/ka agentury CzechInvest

22. 9. 2023
Generální ředitel/ka agentury CzechInvest

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele / generální ředitelky Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „generální ředitel agentury CzechInvest“).

O agentuře CzechInvest:

Agentura CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je přispívat k přeměně Česka v ekonomiku založenou na inovacích, a to prostřednictvím podpory vzniku a rozvoje českých inovativních firem a podpory domácích i zahraničních investic se zaměřením na nové technologie a výzkumně-vývojové aktivity. Agentura se věnuje také rozvoji podnikatelské infrastruktury za účelem vytvoření co nejlepších podmínek pro přilákání investic ze strategických odvětví a rozvoji inovačního potenciálu českých firem.

Aktivity agentury CzechInvest jsou definovány těmito čtyřmi oblastmi klientské podpory:

 • Podpora startupů, začínajících podnikatelů a podnikavosti
 • Podpora rozvoje inovací a globálních ambicí českých firem
 • Podpora investic s vyšší přidanou hodnotou a podpora kvalitativního růstu stávajících investičních projektů
 • Podpora rozvoje venture investic v Česku a kultivace místního kapitálového prostředí

Hlavním úkolem nového generálního ředitele agentury CzechInvest bude řízení strategického rozvoje inovací s potenciálem globálního úspěchu a pozitivním regionálním dopadem.

Základní popis pracovní činnosti:

 • Definování a následné naplňování strategie agentury v souladu s vizí zakladatele (MPO)
 • Strategické a finanční řízení agentury
 • Vedení týmu manažerů a dalších zaměstnanců agentury, monitorování výkonnosti a směřování ke strategickým cílům
 • Reprezentování agentury a posilování pozitivního obrazu Agentury
 • Rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni ministerstva, klientů, zaměstnanců a dalších stakeholderů
 • Optimalizace a digitalizace interních procesů

Požadavky na kandidáty:

 • Minimálně 5 let zkušeností ve vrcholovém managementu ve státní sféře nebo soukromém sektoru
 • Minimálně 5 let zkušeností z jedné z níže uvedených oblastí a zároveň vysoká míra orientace ve zbylých oblastech:
  • oblast podpory investic – lákání zahraničních a tuzemských investic, investiční pobídky a další formy podpory investic v Česku
  • oblast podpory inovací – zahraniční, národní či regionální zkušenost s řízením či podporou inovací
  • oblast podpory podnikání, podpory startupů a MSP, venture kapitálu, inovační infrastruktury a startupového ekosystému
 • Orientace v aktuálních výzvách průmyslu Česka, znalost klíčových hráčů ve strategických sektorech a nových trendech
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti, odpovídající schopnost diplomatického a obchodního jednání
 • Přirozený leadership, schopnost motivace svěřeného týmu, otevřená komunikace vůči zaměstnancům a podpora týmu k inovacím
 • Strategické, koncepční a analytické myšlení
 • Odolnost vůči stresu, integrita osobnosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, kreativita
 • Znalost anglického jazyka odpovídající úrovni C1, znalost dalších jazyků výhodou
 • Státní občanství České republiky
 • Plná svéprávnost
 • Bezúhonnost
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nejlépe ekonomického, technického nebo právního zaměření

Co nabízíme:

 • Příležitost aktivně se podílet na rozvoji české ekonomiky a nových směrů pro její růst
 • Zodpovědnou, různorodou a jedinečnou práci na pomezí státního a soukromého sektoru
 • Přátelské pracovní prostředí, kancelář v centru Prahy
 • Odpovídající finanční ohodnocení, bonusy za dosažené výsledky, balíček zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené, 4 dny sickday, příspěvek na stravování, kulturu a sport)
 • Možnost dalšího vzdělávání, profesního rozvoje a intenzivního networkingu

Veškeré podrobnosti k organizaci výběrového řízení naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek (tedy datum, do kdy má být přihláška doručena) je stanovena na 16. 10. 2023.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest