facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aleš Hála: Manažerský přístup ve vědě a výzkumu versus manažeři

24. 8. 2017
Aleš Hála: Manažerský přístup ve vědě a výzkumu versus manažeři

Manažerský přístup k řízení projektů je nezbytný jak ve firmách, tak i ve výzkumných organizacích. Manažeři řídí a určují další vývoj jím svěřených organizací. To stejné platí o projektech, které musí být také manažersky řízeny. Vědečtí a výzkumní pracovníci mají ovšem často jiný pohled na význam slov „manažer“ a „manažerský přístup“ než zbytek veřejnosti.

V poslední době se často setkávám se souslovím „manažerský přístup", ovšem nikde jsem zatím neviděl jeho definici v kontextu projektů vědy a výzkumu v České republice. Pokud "manažerský přístup" vnímáme podle významu slova management, pak je tento přístup na místě ve všech organizacích včetně těch výzkumných, které mají ambici být dobře věcně, ekonomicky, finančně nebo personálně řízeny. To platí i v případě výzkumných projektů.

Obávám se, že v prostředí vědy a výzkumu je „manažerským přístupem" často myšleno to, že při podávání žádostí o financování výzkumných projektů je třeba vyplnit stohy různých formulářů a prohlášení, navymýšlet si výsledky na 5 let dopředu a ještě před začátkem výzkumu vědět, jak budou výsledky využity, příp. kolik patentových přihlášek z nich vznikne. V tomto případě je ale na místě spíše mluvit o byrokraticko-administrativním aparátu státní správy, který ne vždy plně chápe všechny aspekty vědecké a výzkumné práce. Ostatně tyto činnosti, pokud jsou třeba, má ve výzkumné organizaci řešit projektové oddělení.

Obecně souhlasím s mnoha tezemi, které napsali pánové Krejčí a Paruch ve článku Manažerský přístup a administrativa paralyzují českou vědu z 22. 8. 2017. Shoduji se s nimi určitě v tom, že vědci a výzkumníci mají řešit papírování minimálně a maximálně se věnovat výzkumu. Na druhé straně je třeba si vysvětlit pojmy a říct si, co je úloha manažera. Je také třeba si nahlas říct, že kvalitní manažerský přístup k řízení organizací i jednotlivých projektů je nezbytný. Každý vedoucí projektu, vedoucí týmu nebo oddělení, ředitel ústavu, děkan, rektor nebo ministr je (nebo by měl být) manažer.

 

Autor: Aleš Hála

AH mensi

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulty ekonomicko-správní, specializace regionální rozvoj.

V letech 2001 – 2011 pracoval v Agentuře pro podporu podnikání CzechInvest, kde působil v pobočce pro Benelux a spoluzakládal projekt CzechAccelerator zaměřený na podporu spin-off firem.

Od roku 2011 vede oddělení transferu technologií Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a ELI Beamlines v Dolních Břežanech.