facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Michal Pazour: Jak má vznikat strategie na národní úrovni

24. 5. 2019
Michal Pazour: Jak má vznikat strategie na národní úrovni

V minulém vydání časopisu Ergo jsem psal o tom, že by Česko mělo být dostatečně ambiciózní v rozvoji umělé inteligence a tyto ambice promítnout do nové národní strategie. Dnes je již Národní strategie umělé inteligence na světě a cílevědomost ji rozhodně nelze upřít. Stejně tak je dostatečně konkrétní ve svých opatřeních a krocích, jak dosáhnout vytyčených cílů.

Strategie je rovněž důkazem, že pokud existují odborné podklady a analýzy a pokud jsou do procesu přípravy aktivně zapojeni zástupci relevantních ministerstev, akademické sféry, podniků, odborů a dalších zainteresovaných subjektů, může kvalitní prodiskutovaná strategie vzniknout v poměrně krátkém čase několika týdnů. Současně je takový proces přípravy dobrým předpokladem, že strategie nezůstane jen na papíře, ale bude základem pro skutečnou realizaci navržených opatření.

V přibližně stejné době (o pár týdnů dříve) vznikla Inovační strategie České republiky 2019– 2030. I tato strategie, která se sama charakterizuje jako „nejodvážnější inovační strategie posledních let“, byla připravena velmi rychle. Na rozdíl od Národní strategie umělé inteligence však vznikala téměř v utajení, bez vazby na předchozí hlubší analýzy problémů a potřeb a rozhodně nebyla otevřeně diskutována. Od svého zrodu tak čelí poměrně vlažným reakcím odborné komunity a pochybám o smyslu tohoto dokumentu v kontextu již existujících strategií a koncepcí.

Dále je na programu příprava nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Ta bude podle plánu vznikat po dobu více než jednoho roku v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců RVVI, Úřadu vlády, MPO a MŠMT. Paralelně budou zahájeny práce na přípravě Národní RIS3 strategie 2021+, jež bude z velké části zpracovávat externí dodavatel vybraný ve veřejné zakázce.

Do toho se již rozběhla příprava národních strategických dokumentů pro využívání fondů EU v období 2021–2027 a s tím související vznik řady pracovních skupin na různých úrovních. „Málokterá země disponuje takovým množstvím strategických dokumentů jako Česká republika“, chtělo by se citovat z Inovační strategie České republiky 2019–2030. Lze jen pevně věřit, že pravá ruka stále ví, co dělá levá, a všechny strategie budou nakonec v souladu. Moc bych nám to všem přál.

 

Autor: Michal Pazour

Zdroj: TC AV ČR

Text vyšel jako úvodník nového čísla časopisu Ergo.


Michal PazourMichal Pazour

vede oddělení strategických studií v Technologickém centru Akademie věd ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní a mezinárodní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 – 2016 působil v expertní skupině Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. V letech 2004 – 2007 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde se podílel na formulaci strategických a programových dokumentů pro inovační politiku.