facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Aktuální povinnosti pro organizace na seznamu výzkumných organizací

14. 6. 2018
Aktuální povinnosti pro organizace na seznamu výzkumných organizací

Podle aktuální informace Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy (MŠMT) mají organizace zapsané na seznamu výzkumných organizací povinnost dodat přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok, a to do 30. 6. 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je od 1. července 2017 pověřeno výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací (SVO). Nahradilo tak Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která do té doby zveřejňovala seznam výzkumných organizací pouze jako své nezávazné doporučení.

Do seznamu výzkumných organizací se mohou zapisovat subjekty, které zažádají o zápis a prokážou naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí. Již zapsané organizace mají aktuálně dvě povinnosti:

  • oznámit MŠMT jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení), a to do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví
  • do dne 30. 6. 3018 odevzdat do sbírky listin přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok (vzhledem k datu nabytí účinnosti ustanovení § 33a zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 160/2017 Sb. vzniká výzkumným organizacím, které budou zapsány do seznamu vedeného MŠMT, povinnost podat přehled poprvé k 30. 6. 2018)

Současný seznam ke dni 13. 6. 2018 tvoří 152 subjektů, mezi nimi i ústavy Akademie věd ČR, všechny veřejné vysoké školy a ostatní právnické osoby. K tématu seznamu výzkumných organizací čtěte také právní analýzu Martina Koberta a rozbor Mateje Klimana z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři. Otázkami spojenými se seznamem výzkumných organizací se zabývá i blog Jiřího Chýly.

 

Zdroj: MŠMT