facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuální povinnosti pro organizace na seznamu výzkumných organizací

14. 6. 2018
Aktuální povinnosti pro organizace na seznamu výzkumných organizací

Podle aktuální informace Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy (MŠMT) mají organizace zapsané na seznamu výzkumných organizací povinnost dodat přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok, a to do 30. 6. 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je od 1. července 2017 pověřeno výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací (SVO). Nahradilo tak Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která do té doby zveřejňovala seznam výzkumných organizací pouze jako své nezávazné doporučení.

Do seznamu výzkumných organizací se mohou zapisovat subjekty, které zažádají o zápis a prokážou naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí. Již zapsané organizace mají aktuálně dvě povinnosti:

  • oznámit MŠMT jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení), a to do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví
  • do dne 30. 6. 3018 odevzdat do sbírky listin přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok (vzhledem k datu nabytí účinnosti ustanovení § 33a zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 160/2017 Sb. vzniká výzkumným organizacím, které budou zapsány do seznamu vedeného MŠMT, povinnost podat přehled poprvé k 30. 6. 2018)

Současný seznam ke dni 13. 6. 2018 tvoří 152 subjektů, mezi nimi i ústavy Akademie věd ČR, všechny veřejné vysoké školy a ostatní právnické osoby. K tématu seznamu výzkumných organizací čtěte také právní analýzu Martina Koberta a rozbor Mateje Klimana z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři. Otázkami spojenými se seznamem výzkumných organizací se zabývá i blog Jiřího Chýly.

 

Zdroj: MŠMT