facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Andrej Babiš představil Inovační strategii ČR 2019-2030

19. 2. 2019
Andrej Babiš představil Inovační strategii ČR 2019-2030

Předseda vlády Andrej Babiš společně s ostatními aktéry slavnostně představil v úterý 18. 2. 2019 Inovační strategii České republiky 2019-2030 s mottem Czech Republic: The Country For The Future.

EA7A8761

Setkání, které pořádal Úřad vlády ČR a vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), se účastnilo více než stovka významných osobností z akademické sféry, podnikatelského sektoru i veřejné správy. Přítomni byli i někteří ministři – například ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Za vědecké instituce se zúčastnili také předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Celým programem provázel místopředseda RVVI Karel Havlíček.

Konferenci zahájil předseda vlády Andrej Babiš. Zdůraznil, že Inovační strategie je míněna jako nadresortní, apolitická a nadčasová. Také hovořil o změně svého přístupu k problematice vědy a výzkumu. „Sám se přitom velmi učím a s odstupem času musím uznat, že některé moje názory, když jsem byl ministr financí, na tuto oblast byly zkreslené. Pokud ale něčemu zcela nerozumím, snažím se to pochopit, a proto jsem začal navštěvovat jednotlivá výzkumná pracoviště, více se věnovat podstatě a vědu začal vnímat nejen přes rozpočet, ale i přes její širší význam. Děkuji proto vědecké obci za trpělivost i za to, že mi toto prostředí přibližují. Na oplátku mohu říci, že náš výzkum má ve vládě opravdu silného zastánce a to jsem teď já“, konstatoval ve svém projevu Andrej Babiš.

EA7A8675

Dopolední část dále pokračovala diskusí s garanty jednotlivých pilířů, kterých je celkově devět: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investiceChytrý marketing. Panelové diskuse se zúčastnili Silvana Jirotková za agenturu CzechInvest, Petr Očko za Ministerstvo průmyslu a ochodu, Pavel Doleček  za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla, Pavlína Adam z Ministerstva zemědělství, Václav Kobera z Ministerstva dopravy, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl, David Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj a místopředseda RVVI a prorektor Masarykovy univerzity Petr Dvořák.

Podle Karla Havlíčka má strategie a její realizace pomoci především v posunu v mezinárodních inovačních žebříčcích, kde se Česká republika v současné době pohybuje v rámci EU na 13.  až 14. místě. Cílem je se do roku 2030 přiblížit prvním šesti až sedmi zemím. Jedním nástrojem, jak toho dosáhnout, je zvýšit podíl výdajů na výzkum a vývoj až na 3 procenta hrubého domácího produktu, přičemž jednu třetinu by měl tvořit veřejný sektor a dvě třetiny sektor soukromý.

EA7A8790

Náměstek ministra školství Pavel Doleček zdůraznil, že ze 36 miliard, které se budou letos z veřejných prostředků vydávat na výzkum a vývoj, bude 51 procent tvořit tzv. účelová podpora. Panuje shoda všech aktérů na tom, že se tento poměr bude v budoucnosti snižovat na úkor institucionální podpory (RVO), ale efektivita této podpory bude pravidelně a důsledně vyhodnocována. Místopředseda RVVI Petr Dvořák zdůraznil také to, že nový systém hodnocení a financování by měl vést k tomu, že úspěšnější týmy a instituce budou získávat více prostředků, a to právě v té nejflexibilnější formě – institucionálním financování. Mnoho řečníků a účastníků také zmínilo potřebu většího zapojení českých výzkumných týmů a jednotlivců do mezinárodních programů – a to především do nového programu Horizon Europe. Dále se hovořilo o nutnosti větší míry internacionalizace včetně lákání kvalitních zahraničních vědců.

Odpolední řečníci prezentovali příklady významných a zajímavých projektů. Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze představil evropský superhub pro umělou inteligenci, Jan Procházka z Advanced Materials hovořil o nanotechnologických nátěrech. Tomáš Matuška se věnoval projektu S. A.W. E.R, Jan Stejskal informoval o zapojení kondenzátorů z AVX Lanškroun do projektu robotického vozítka na Marsu a ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd Michael Prouza na závěr hovořil o nejvýkonnějším laseru.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Foto: Úřad vlády


Můžete si přečíst také podrobnější popis celé Inovační strategierozhovor Martina Rychlíka s Karlem Havlíčkem. Text Inovační strategie si můžete stáhnout v příloze.