facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Citační ohlas publikací českých výzkumných pracovišť z let 2015-2016

3. 8. 2020
Citační ohlas publikací českých výzkumných pracovišť z let 2015-2016

Pracovníci Institutu pro ekonomickou a demokratickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR vytvořili aplikaci, která umožňuje mapovat oborový citační ohlas časopiseckých publikačních výsledků pracovišť v České republice v databázi Web of Science.

Nová aplikace, kterou vytvořili Daniel Münich a Taras Herendash, umožňuje mapovat oborový citační ohlas časopiseckých publikačních výsledků (WoS) pracovišť v České republice. Na rozdíl od jiných citačních přehledů aplikace umožňuje řadu vlastních uživatelských nastavení podle specifických potřeb a zájmů. Navíc umožňuje rozhlišovat, z jak vědecky vlivných časopisů citační ohlas pracovišť přichází a jaká je citovanost článků v relaci k oborové citovanosti publikací v rámci původních zemí EU15.

Vstup do aplikace.

Více o aplikaci se dozvíte z informačního letáku a z instruktážního audio & video průvodce:

 

 

V září 2020 uspořádají autoři on-line distanční webinář, na kterém mohou zájemci položit dotazy a sdělit případná doporučení pro další rozvoj aplikace. Předběžná registrace na seminář je možná na této adrese.Zdroj: IDEA CERGE-EI