facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nově dostupné analýzy výsledků výzkumu a vývoje

16. 1. 2019
Nově dostupné analýzy výsledků výzkumu a vývoje

Informační systém IS VaVaI v nové aktualizaci nabízí možnost přehledně zobrazit údaje o výsledcích výzkumu a vývoje výzkumných organizací. V interaktivních grafech si lze prohlédnout například, v jakých oborech různé organizace produkují výsledky svého bádání či jaké typy výsledků poskytovatelé podpořili nejčastěji.

Nový modul informačního systému IS VaVaI nabízí analýzu i grafické zpracování údajů v systému. Modul „Analýza výsledků (ANV)“ umožňuje vybrat z nabídky „obecnou analýzu“, v níž si uživatel může prohlédnout výzkumné výsledky a jejich druhy podpořené jednotlivými poskytovateli finanční podpory.

isvav1

Počet výsledků produkovaných za podpory jednotlivých poskytovatelů

Další nabídka umožní zobrazit výzkumné výsledky jednotlivých vysokých škol a to jak podle jejich typů, tak oborů v nichž dané výstupy vznikly.

isvav2

Počet vědeckých výsledků za jednotlivé vysoké školy

Obdobnou možnost nový modul nabízí i pro všechny ostatní výzkumné organizace, a to včetně ústavů Akademie věd ČR či ostatních výzkumných pracovišť. Lze si tak prohlédnout počty výsledků určitého pracoviště za konkrétní rok nebo podle konkrétního oboru.

isavv4

Počet výsledků za poskytovatele na příkladu Ústavu analytické chemie AV ČR

Výstupy uvedených modulů lze exportovat do tabulkových formátů nebo jako obrázky. Nový modul je veřejně dostupný zde.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)