facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odborný poradní orgán pro hodnocení výzkumných organizací v rezortu MŠMT

4. 9. 2018
Odborný poradní orgán pro hodnocení výzkumných organizací v rezortu MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo složení svého odborného poradního orgánu pro hodnocení výzkumných organizací s výjimkou vysokých škol podle nové Metodiky 2017+.

Odborný poradní orgán (OPO) se zřizuje za účelem hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodiky 2017+).

Předsedou dvanáctičlenného poradního orgánu je pověřený náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček, ostatní členové jsou následující:

 • Petr Hnětynka (Univerzita Karlova)
 • Bohumil Janeček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Jana Klánová (Univerzita Karlova)
 • Danuše Nerudová (Mendelova univerzita v Brně)
 • Martin Rulík (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Bohdan Schneider (Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
 • Petr Vaníček (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.)
 • Miloslav Frýzek (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Karolína Gondková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Lukáš Levák (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Jana Říhová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odborný poradní orgán hodnotí dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace případně další podklady, vyžádané ministerstvem jako poskytovatelem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, a to ve fázích:

 1. vstupního hodnocení při prvním předložení Koncepce ke schválení, včetně jejího případného vyžádaného dopracování;
 2. každoroční průběžné zprávy o plnění Koncepce a čerpání podpory v uplynulém roce;
 3. závěrečné zprávy o plnění Koncepce.

Odborný poradní orgán zajišťuje objektivní a nezaujaté hodnocení Koncepce a jejího naplňování a dále se na vyžádání MŠMT ad hoc vyjadřuje k otázkám, které vyvstanou v průběhu realizace jednotlivých Koncepcí.

Činnost OPO, práva a povinnosti jeho členů, proces hodnocení výzkumných organizací a další náležitosti jsou popsány ve Statutu a jednacím řádu OPO.

 

Zdroj: MŠMT