facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Předávání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací

17. 8. 2018
Předávání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací

Metodika 17+ stanovuje provést v roce 2018 na národní úrovni implementaci vybraných aspektů modulu M1 - kvalita vybraných výsledků. Výzkumné organizace za tímto účelem vyberou a předloží své nejlepší výsledky výzkumu, pro které nelze použít bibliometrické ukazatele. Lhůta pro předávání údajů byla stanovena do 15. října 2018.

Výzkumné organizace (VO) provedou výběr 10 % nejlepších výsledků s rokem uplatnění 2017, pro které nelze použít bibliometrické ukazatele, tj. pro všechny druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou tzv. bibliometrizovatelných druhů výsledků (Jimp, JSc a D).

Výzkumné organizace samy určí, zda jimi přihlášený výsledek bude posouzen buď podle kritéria „přínos k poznání“ nebo podle kritéria „společenská relevance“ a toto své rozhodnutí výslovně zdůvodní. Popis jednotlivých kritérií a další pokyny pro předkládání vybraných výsledků naleznete zde.

Konečný termín pro předkládání vybraných výsledků byl stanoven Úřadem vlády - Odborem podpory RVVI na 15. 10. 2018. Vzhledem k tomu, že poskytovatel má ve sběru údajů kontrolní roli a v aplikaci musí odsouhlasit předkládané výsledky každé výzkumné organizace, stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termín pro předkládání výsledků výzkumným organizacím spadajícím do jeho kompetence na 5. 10. 2018.

Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací (VO) proběhne pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která je zpřístupněna předkladatelům na adrese https://skv.rvvi.cz. Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé VO ustanoveny jako garanti sběru údajů a nahlášeny svému poskytovateli. Garantům jsou zasílány přístupové údaje přímo pracovníky Odboru podpory RVVI.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády, MŠMT