facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program COST má pozitivní dopad na kariéru, hodnotí výzkumníci

11. 1. 2020
Program COST má pozitivní dopad na kariéru, hodnotí výzkumníci

Nová studie zkoumala dopady účasti výzkumníků v evropském programu COST. Ten propojuje vědce a badatele v evropském výzkumném prostoru a v českém prostředí je velmi oblíbený. Ze studie vyplynulo, že účast na takových programech má velmi pozitivní dopad na vědeckou kariéru.

cost

Společnost Erdyn a Zentrum für Soziale Innovation na základě iniciativy Evropské unie vydalo studii o dopadech a účinnosti programu COST na vědecké kariéry účastníků. Program COST je založen na multilaterální mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, která se zaměřuje na podporu setkávání vědců. Financování COST má za cíl doplnit národní fondy pro výzkum, neboť jsou určeny výhradně na pokrytí činností v oblasti spolupráce, jako jsou workshopy, konference, setkání pracovních skupin, vzdělávací školy, krátkodobé vědecké mise a činnosti v oblasti šíření informací a komunikačních aktivit. Samotný výzkum je posléze podporován na národní úrovni.

V českém prostředí je program COST mezi výzkumníky ve značné oblibě. Čeští vědečtí pracovníci byli v posledních letech zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST a za období 2012-2017 participovali v celkem 2058 koordinovaných výzkumných projektech. V aktivitách hrazených v rámci COST tak bylo podpořeno více než 3000 českých účastníků, z nichž více než třetinu tvoří mladí vědečtí pracovníci.

Z aktuální studie, která byla založena na 4491 odpovědích prostřednictvím dotazníků od účastníků programu a na 30 rozhovorech, vyplývá, že účast v programech COST má pozitivní dopady na kariéry výzkumníků a badatelů. V dotazníku 38,3 % účastníků odpovědělo, že účast v COST měla velmi pozitivní dopad na jejich akademickou kariéru, dalších 50,2 % respondentů konstatovalo, že účast měla pozitivní nebo spíše pozitivní dopad na jejich profesní dráhy. Z rozhovorů ovšem vyplynulo, že přestože účast v programech COST podpořila vědce v jejich kariéře, nejednalo se o rozhodující faktor a jde tak o spíše nepřímé pozitivní dopady – napomáhá navázat nové kontakty, rozvíjí mezinárodní spolupráci a posiluje jejich osobní prestiž.

Účast na programu COST pomáhá některým výzkumníkům více než ostatním. Zvlášť přínosná je pro mladé výzkumníky, výzkumnice-ženy a vědce a badatele z výzkumně méně výkonných zemí. Pro účastníky z výzkumně méně výkonných zemí také platí, že mají tendenci účastnit se programu COST bez předchozích napojení na mezinárodní výzkumnou komunitu. Může tak jít o první krok k větší internacionalizaci jejich výzkumné činnosti.

Na programu COST účastníci nejvíce oceňují možnost navazování nových kontaktů (59,3 % dotázaných), setkávání a odborné konference (57,9 %), krátkodobé vědecké mise (short-term scientific mission, 49,4 %) a nové možnosti profesionální spolupráce (36,3 %). Z dotazníků nevyplynulo, že by interdisciplinární charakter projektů v COST hrál velkou roli, nicméně v rozhovorech právě tuto vlastnost řada respondentů oceňovala.

Přestože celkově hodnocení účasti bylo pozitivní, účastníci výzkumu kritizovali administrativní a časovou náročnost managementu jednotlivých projektů.

Celou studii si můžete přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: COST Impact Assessment Study