facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI nominovala historika Petra Sommera na cenu Česká hlava a jednala o přípravách rozpočtu

25. 9. 2017
RVVI nominovala historika Petra Sommera na cenu Česká hlava a jednala o přípravách rozpočtu

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání v pátek 22. září 2017 navrhla historika a archeologa Prof. Petra Sommera na udělení nejvyššího vědeckého ocenění Národní ceny Česká hlava 2017. Jednala také o aktuálním stavu přípravy státního rozpočtu na vědu a výzkum a o chystané Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice

Národní cena vlády Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Je s ní spojena odměna ve výši jeden milion korun a tradice udělování sahá do roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“.

Profesor Petr Sommer je český historik a archeolog, ředitel prestižního Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá církevní archeologii a středověkou duchovní kulturou. „Je nejen respektovaným badatelem, ale také vynikajícím pedagogem a popularizátorem výzkumu středověkých památek a duchovní kultury raně křesťanského období,“ řekl k nominaci na cenu Česká hlava místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádek.

Členové Rady se na pátečním jednání zabývali také aktuálním stavem zapracování výdajů na vědu a výzkum schválených vládou do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018. Rada nadále zásadně nesouhlasí s postojem Ministerstva financí, které nerespektuje usnesení vlády z letošního 22. května. Nesouhlasí s avizovaným snížením výdajů na výzkum v rozpočtové kapitole MŠMT o 400 milionů korun.

RVVI se na svém 328. zasedání rovněž seznámila s postupem prací na každoročně připravované Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a dalším důležitým bodem jednání Rady byly dosavadní výsledky a průběh spolupráce s německou Fraunhoferovou společností v rámci Česko-německého strategického dialogu. RVVI uzavřela s Fraunhoferovou společností od roku 2016 již dvě memoranda o spolupráci, jejichž výsledkem je především posílení role aplikovaného výzkumu, ve kterém patří německý Fraunhofer mezi světovou špičku. 

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády, Česká hlava a Vědavýzkum.cz