facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila rozpočet na vědu pro rok 2018

23. 5. 2017
Vláda schválila rozpočet na vědu pro rok 2018

Vláda na svém zasedání v pondělí 22. května 2017 schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Materiál v dubnu projednala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vládě ho předložil místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Pro rok 2018 plánovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 36 miliard korun, což je navýšení o 1 miliardu oproti původně schválenému střednědobému výhledu.

„Vládou schválený návrh rozpočtu je součástí naší strategie finanční stabilizace a rozvoje systému vědy a výzkumu, strategie posilování podpory aplikovaného výzkumu a zároveň reaguje na očekávaný prudký pokles financí z evropských fondů po roce 2020. Chceme také stimulovat další pozitivní nárůst soukromých výdajů do vědy a výzkumu. Návrh považuji rovněž za rozumný kompromis směrem k Ministerstvu financí,“ řekl k jednání vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Pro rok 2019 jsou navrhovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 37,3 miliardy Kč38,5 miliardy korun v roce 2020. V letech 2020–2024 vzniká riziko poklesu podílu výdajů na VaVaI financovaných z veřejných zdrojů z 1 procenta HDP v roce 2017 až k hranici 0,6 procent HDP po roce 2023, které bude způsobené především snížením financí z programů EU.

Na vládě bylo rovněž dohodnuto, že střednědobé výhledy na roky 2019 a 2020 budou ještě předmětem další debaty při přípravě státního rozpočtu v září. Bude upřesňováno spolufinancování fondů EU návazně na verifikované prognózy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Zachování vládou schválených střednědobých výhledů, které jsou součástí státního rozpočtu, je nezbytnou podmínkou dlouhodobé stabilizace systému vědy a výzkumu.

„Naším cílem je především posilování excelence základního výzkumu směrem k růstu jeho kvality na nejvyšší evropskou úroveň. Stejně tak chceme posílit financování aplikovaného výzkumu v reakci na rostoucí poptávku soukromého sektoru. Konkrétní příklady perspektivních oblastí výzkumu, do kterých by měly finanční prostředky směřovat, jsou třeba IT, kybernetická bezpečnost, robotika, nanotechnologie a vývoj nových materiálů, vývoj 3D tisku nebo třeba genomika pšenice, ale jsou i další oblasti, v nichž máme vynikající výsledky a potenciál,“doplnil místopředseda vlády Bělobrádek.

Zdroj: Úřad vlády