facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI zvolila tři nové členy předsednictva Technologické agentury

28. 6. 2021
RVVI zvolila tři nové členy předsednictva Technologické agentury

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 368. zasedání v pátek 25. června 2021 volila tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Po jmenování vládou se funkce poprvé ujmou Matúš Šucha a Jiří Očadlík. Své druhé funkční období zahájí Jiří Plešek.

předs TAČR

zleva Matúš Šucha, Jiří Plešek a Jiří Očadlík

Předsednictvo TA ČR je výkonným orgánem, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo zadání veřejných zakázek a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a za takové rozhodnutí nese odpovědnost.

Předsednictvo má 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Zatímco Jiří Plešek svou funkci obhájil, Matúš Šucha a Jiří Očadlík ve funkci nahradí Martina Dudu a Zdeňka Kůse, kteří ve volbě neuspěli. Zbývajícími členy předsednictva zůstávají Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (členkou od března 2020) a bývalý rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, který je zároveň předsedou TA ČR (od září 2018).

Jiří Plešek pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů, kde vyvíjel programy a numerické algoritmy pro využití metody konečných prvků v mechanice. V roce 1992 získal titul kandidáta věd v tehdejší ČSAV. V devadesátých letech založil s několika kolegy soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR a v roce 2013 se stal jeho ředitelem.

Matúš Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem, dopravním psychologem a psychoterapeutem, mentorem a soudním znalcem. Vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde je také garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů, publikoval více než 50 odborných textů včetně několika monografií. Je také členem prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti.

Jiří Očadlík působil v týmu akademika Armina Delonga, tvůrce prvního českého elektronového mikroskopu. Poté se v Ústavu přístrojové techniky ČSAV podílel na vývoji a zdokonalování elektronových litografů a mikroskopů. Po rozpadu státního podniku Tesla Brno v roce 1992 spoluzaložil firmu Delmi, následně spojenou s Philips Electron Optics a FEI Company. Působil nepřetržitě 24 let jako generální ředitel a jednatel FEI Czech Republic s.r.o., která je dnes součástí Thermo Fisher Scientific. Od roku 2017 působí na CEITECu VUT jako zástupce ředitele pro inovační strategii.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: RVVI

Foto: Akademie věd ČR / Univerzita Palackého v Olomouci