facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Statistiky výzkumu a vývoje za rok 2016 I.: Vzdělání, lidé a platy

23. 11. 2017
Statistiky výzkumu a vývoje za rok 2016 I.: Vzdělání, lidé a platy

Český statistický úřad vydal novou Statistickou ročenku České republiky 2017. Celou obsáhlou kapitolu věnuje oblasti vědy, výzkumu a inovací. V prvním díle přinášíme shrnutí dat o počtu zaměstnanců, vzdělání a výši příjmů v oblasti výzkumu a vývoje.

V roce 2016 bylo v České republice 51,6 tisíc obyvatel s doktorským stupněm vzdělání. Tento počet se v posledních letech zvyšuje každý rok o několik procent. Největší počet osob s dosaženým terciárním vzděláním je v oblasti techniky, výroby a stavebnictví (345,9 tisíc lidí), na druhém místě je oblast ekonomie, řízení, obchodu a správy (327,4 tisíc lidí).

Dle statistik je v České republice 2 830 pracovišť, které se zabývají výzkumnou či vývojovou činností. Z toho 914 pracovišť zaměstnává 10 a více pracovníků. Již od roku 2012 jde o relativně stabilní počet. Osob zaměstnaných v oblasti výzkumu a vývoje bylo v roce 2016 celkem 65 783 (po přepočtení na celé pracovní úvazky - FTE), z toho 57 % bylo zaměstnáno v podnikatelském sektoru, 23 % ve vysokoškolském sektoru a 20 % ve vládním sektoru (sem patří i ústavy Akademie věd a rezortní výzkumná pracoviště). Mezi zaměstnanci bylo v minulém roce 37 338 výzkumných pracovníků a 18 660 žen.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v minulém roce dosáhly výše 80,1 miliard korun, což je o 8,6 miliardy méně než v roce 2015. Hlavní příčinou byl výrazně nižší přísun financí z Evropské unie. Jako nejrychleji rostoucí položka se ukázaly mzdové prostředky, které loni poprvé tvořily více než polovinu celkových výdajů na výzkum a vývoj. Podrobně jsme o výdajích na výzkum a vývoj v roce 2016 psali zde.

Učitelům na veřejných vysokých školách a akademickým pracovníkům v 2016 mírně vzrostly příjmy. Jejich průměrný plat činil 45 482 korun, od minulého roku se zvýšil o 692 korun. Nárůst příjmu je však reálně nižší, započítáme-li míru inflace, která v roce 2016 činila v průměru 0,7 %. Specialistům ve vědě a technice, kterých je podle Statistické ročenky 2017 více než 133 tisíc, rostl příjem výrazněji. Za rok 2016 jejich průměrná hrubá měsíční mzda dosahovala výše 43 207 korun. Nejvyššího příjmu dosahují specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací, kteří průměrně dostávají 49 570 korun. Nejmenší příjem pak mají architekti a specialisté v příbuzných oborech – jejich průměrná hrubá mzda je 30 175 korun. Nižší průměrný hrubý měsíční příjem mají ve výzkumu a vývoji také ženy, a to o 7 188 korun.

Celou statistickou ročenku naleznete zde. Vědě, výzkumu a inovacím je věnována kapitola 23.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ČSÚ - Česká statistická ročenka 2017