facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výdaje na výzkum a vývoj meziročně poklesly o 10 %

1. 11. 2017
Výdaje na výzkum a vývoj meziročně poklesly o 10 %

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v minulém roce dosáhly 80,1 miliard korun, což je o 8,6 miliardy méně, než v roce 2015. Pokles se projevil i ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Hlavní příčinou byl výrazně nižší přísun peněz z Evropské unie.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil souhrnné údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v České republice za rok 2016. V letech 2013 – 2015 se výdaje na VaV pohybovaly nad úrovní 1,9 % HDP. V loňském roce se však snížily na 1,68 %. Do značné míry to způsobil pokles příjmů z Evropské unie. Ta minulý rok přispěla tuzemskému výzkumu částkou 2,7 mld. Kč, což je o 11 miliard méně, než v roce předchozím. V roce 2015 se totiž ještě dočerpávaly prostředky z předchozího programového období, nové projekty se ale zatím ještě nerozběhly.

csu vav vyvoj
Přestože se celkové vynaložené prostředky na VaV v minulém roce snížily, stále byly zhruba o polovinu vyšší, než před deseti lety. Jako nejrychleji rostoucí položka se ukázaly mzdové prostředky, které loni poprvé tvořily více než polovinu celkových výdajů na výzkum a vývoj. Česká republika tak postupně v platech výzkumných pracovníků dorovnává některé další evropské země, oproti Německu či Francii však stále výrazně zaostává. Investiční výdaje se meziročně snížily ve všech sektorech.

Na VaV dávají nejvíce podniky

Český stát vynaložil na výzkum a vývoj v loňském roce 28,5 mld. Kč, tedy zhruba stejně, jako v roce 2015. Nejvíce prostředků na výzkum u nás ale dlouhodobě vynakládá podnikatelský sektor. Je to také jediný sektor, ve kterém výdaje vzrostly. Zvětšuje se tak poměr mezi podnikatelskými a veřejnými zdroji na výzkum a vývoj.

Na celkových loňských výdajích na VaV se podnikatelský sektor podílel z 61 %. Zajímavé je, že největší část těchto peněz byla spotřebována ve velkých podnicích pod zahraniční kontrolou, zatímco v domácích podnicích výdaje na výzkum a vývoj v posledních dvou letech klesají. Celkově je v České republice pouze 5 firem, které v minulém roce vydaly na výzkum více než jednu miliardu korun.

Nejvíce se investuje do výzkumu a vývoje prováděného v automobilovém průmyslu – v roce 2016 šlo o 7,8 mld. Kč. Se započtením navázaných oblastí (sklářství, textil, zpracování kovů), které vyrábí komponenty pro automobilový průmysl, se v odvětví vynakládá až 50 % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru. Roste také význam elektrotechnického průmyslu a mimo zpracovatelský průmysl také firem, které se zaměřují na informační a komunikační činnosti a vývoj nového softwaru.

Vysoké školy přestaly investovat

V důsledku nízkého čerpání evropských financí meziročně klesly výdaje na výzkum a vývoj na vysokých školách téměř o 25 %. Zatímco mzdové a ostatní výdaje zůstaly zhruba na úrovni předchozích let, investiční výdaje se prakticky nerealizovaly. Ve vysokoškolském sektoru připadá dlouhodobě naprostá většina výdajů ve výzkumu na veřejné vysoké školy. S částkou 200 milionů Kč tvořily výdaje 24 soukromých vysokých škol v loňském roce přibližně 1 % celkových výdajů ve vysokoškolském sektoru.

Souhrnné údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v České republice za rok 2015 naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj dat: ČSÚ