facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2015

17. 1. 2017
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2015

Český statistický úřad přinesl výsledky ročního šetření o výzkumu a vývoji. V České republice se za rok 2015 vynaložilo celkem 88,7 mld. Kč. Výdaje na VaV tedy nadále rostou, tempo růstu však zpomalilo.

Český statistický úřad přinesl výsledky ročního šetření o výzkumu a vývoji, které proběhlo v minulém roce za rok 2015. Jedná se o údaje o stavu lidských a vynaložených finančních zdrojů ve všech subjektech podnikatelského, vládního, vysokoškolského a soukromého neziskového sektoru.

V roce 2015 dospěl díky dobíhajícímu programovému období 2007-2013 přísun evropských peněz na svůj pomyslný vrchol. Projekty za období 2014 - 2020 jsou teprve na startu, pro rok 2016 se tedy očekává pokles výdajů na VaV ze zahraničních veřejných zdrojů.

Nejvýznamnějším zdrojem financování výzkumu jsou u nás nadále podnikatelské zdroje, které meziročně narostly o 5 % a celkově se na veškerých výdajích na VaV podílely z 51 %. Jedná se především o finance vynaložené na vlastní výzkum, proto 93 % z těchto prostředků opět končí v podnikatelském sektoru.

Zhruba třetinový podíl na výdajích na VaV měly veřejné zdroje, jejich podíl ale v posledních letech klesá. V roce 2015 se na financování výzkumu podílely částkou 28,6 mld. Kč, což je asi o půl miliardy více než předchozí rok. Výše veřejných výdajů na VaV se v posledních letech meziročně zvyšují v průměru o 2 %.

Celkově vzrostly podnikatelské zdroje vynaložené na výzkum od roku 2011 o 53 %, veřejné zdroje o 9 % a veřejné zahraniční zdroje o 127 %.

Výdaje na výzkum se koncentrují především ve velkých městech. Nepřekvapí, že nejvíce peněz se v roce 2015 vynaložilo v Praze (33 mld. Kč) a v Jihomoravském kraji (17,7 mld. Kč). Dlouhodobě tyto dva kraje zaujímají nadpoloviční podíl na výdajích vynaložených na VaV na území ČR. Další v pořadí jsou Středočeský, Moravskoslezský a Plzeňský kraj. V žádném ze zbylých devíti krajů ČR nepřesáhly výdaje na VaV v roce 2015 částku 3 mld. Kč, na úplném chvostu se nachází nejmenší Karlovarský kraj s 200 mil. Kč (0,2 %) v roce 2015.

vavčr

Výzkum a vývoj prováděný ve vysokoškolském sektoru

Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru se meziročně zvýšily o 2 % na 22,1 mld. Kč v roce 2015. Výdaje na VaV v tomto sektoru rostly dramaticky mezi lety 2010 a 2012 v souvislosti s počátkem čerpání strukturálních fondů EU, po kterém následovalo výrazné zpomalení tempa růstu.

Za posledních pět let se na VaV ve vysokoškolském sektoru vynaložilo rovných 100 mld. Kč. Do tohoto sektoru řadíme především státní a veřejné vysoké školy, dále sem patří soukromé vysoké školy a fakultní nemocnice. Nepřekvapí, že přim hrají veřejné a státní vysoké školy, ve kterých se jak v roce 2014, tak v roce 2015 vynaložilo na VaV asi 20 mld. Kč (92 %). Ve fakultních nemocnicích se na VaV v roce 2015 vynaložila 1,5 mld. Kč a jen necelá čtvrt miliarda se vynaložila na soukromých vysokých školách.

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů vysokoškolského sektoru jsou veřejné domácí prostředky. Ty se poslední 4 roky podílejí na financování vysokoškolského sektoru asi z 60 %. Před rokem 2010, než se začaly čerpat strukturální fondy, byl však podíl státu dokonce 90 %. V posledních třech letech zaznamenáváme i značný nárůst přísunu peněz od českých podniků, které v loňském roce vložily do vysokoškolského výzkumu téměř 900 mil. Kč, více než čtyřikrát více oproti roku 2012, a podílely se tak na financování vysokoškolského sektoru čtyřmi procenty.

 

VŠSEKTOR

 

Shrnutí všech základních údajů o VaV za rok 2015

Zdroj: ČSÚ