facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Visegrádská čtyřka uzavřela memorandum o spolupráci v kosmických aktivitách

29. 12. 2021
Visegrádská čtyřka uzavřela memorandum o spolupráci v kosmických aktivitách

Předsedové vlád států Visegrádské skupiny (V4) na společné schůzce v Budapešti dne 13. 12. podepsali Memorandum o porozumění o posílení spolupráce v kosmickém výzkumu a mírovém užívání kosmického prostoru. Vyjádřili tak podporu užšímu partnerství států V4 i v oblasti kosmického průmyslu a vědy.

galaxy ge0e162c56 1280

Podpis memoranda je vyvrcholením jednání a koordinací, která na pracovní úrovni probíhala už od roku 2019. Účelem tohoto memoranda je posílení spolupráce států V4 v oblasti kosmických aktivit prostřednictvím konzultací ohledně pozic na mezinárodních fórech, pravidelných expertních jednáních a sdílení zkušeností, podpory spolupráce kosmického průmyslu a akademické sféry jednotlivých států, sdílení testovacích kapacit či případně i prostřednictvím společných projektů. Uzavření memoranda tak má význam politický, průmyslový i vědecký.

V4 je strategické uskupení států, které západní státy i EU vnímají jako určitou politickou sílu. Mezi novými členskými státy EU jinak není větší politická jednota či koordinace, a toto uskupení je tak schopno ovlivňovat pozice i dalších států v regionu, které mohou mít podobné problémy a zájmy v rámci integrace a mezinárodní spolupráce. Toto politicko-strategické partnerství může pomoci i prosazování společných zájmů v EU.

Co se týče průmyslových aktivit, má sice každý stát V4 vlastní zájmy, i tyto zájmy však mohou být v některých případech do značné míry komplementární. Podpora užší spolupráce mezi našimi firmami a akademickou sférou může vyústit v inovační partnerství a vznik společných produktů, které se následně uplatní na trhu. Průmyslové schopnosti států V4 se mohou vzájemně doplňovat a spolu tvořit větší celky, které jsou pro velké průmyslové i institucionální hráče zajímavější a tedy i žádanější. Ale i tam, kde by si naše průmyslové schopnosti jinak konkurovaly, mohou být vzájemně propojeny v konsorcia tak, aby byly společně schopny dodávat větší série výrobků a získávat tak kontrakty, na které by jinak samy nedosáhly. Dalším rozměrem může být realizace vlastních velkých projektů s vědeckými cíli či cíli spojenými s uspokojováním společných potřeb státních uživatelů.

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy