facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dominik Klement položil základy misi, u jejíhož završení sám nebude

4. 6. 2024
Dominik Klement položil základy misi, u jejíhož završení sám nebude

Ctižádostí týmu YSpace, který vznikl z iniciativy studentů oboru Space Applications na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, je vyvinout satelitní misi a za pomoci programu Fly Your Satellite Evropské vesmírné agentury vypustit satelit do vesmíru. V čele spolku YSpace stojí Dominik Klement.

Klement

Při zakládání spolku YSpace využil Dominik Klement zkušenosti, které získal během svého působení v týmu Formula Student. Do týmu vstoupil jako student prvního ročníku FEKT, posléze se stal členem týmu elektroniky, až se vypracoval na kapitána týmu. Po dokončení bakalářského studia získal Dominik příležitost studovat v USA a tím i čas na rozmyšlenou, jaký obor si vybrat pro magisterské studium. „Přihlásil jsem se na Paul Robitschek Scholarship, které umožňuje českým a slovenským studentům vycestovat na dva semestry na univerzitu v Nebrasce. Chodil jsem tam mimo jiné na astronomii, ten obor mě zaujal a začal jsem ho blíže poznávat. A někdy na konci stipendia jsem se dozvěděl, že na FEKT se má otevírat studijní obor Space Applications. Byl to snad osud, protože kdybych ten rok neodjel, studoval bych dnes asi něco jiného,“ směje se posluchač nového oboru.

V prvním ročníku se na novém oboru sešlo devět posluchačů, kteří si dobře sedli. „Obor funguje jinak než většina magisterských oborů. Spoustu předmětů jsme absolvovali na projektové bázi v týmech a v jednom z předmětů jsme vytvořili pětičlenný tým, zde jsem přinesl své zkušenosti z formule a společně jsme se rozhodli zkusit něco podobného na FEKT. Tak vznikl v koncem roku 2022 spolek YSpace s cílem postavit první český studentský satelit a dostat ho na orbit,“ vysvětluje Dominik. K založení spolku přispělo i zjištění zakládajících členů, že v naší republice dosud nic podobného nevzniklo a snad všechny sousední země v tomto ohledu naši zemi předčily.

klement1

YSpace společně s Mendelu vytvořili misi CIMER, zaměřenou na rekultivaci bakterií ve vesmíru a jejich využití pro tvorbu kyslíku na oběžné dráze.

YSpace se stal součástí Ústavu radioelektroniky a začal pracovat pod záštitou Tomáše Götthanse, který je garantem studijního oboru Space Applications. „Tím propojením nový obor zároveň popularizujeme. Nebýt dobře vytvořených základů týmových projektů na předmětech, nedala by se naše parta nikdy dohromady,“ vyzdvihuje vedoucí spolku, do kterého se postupně přidávali další studenti VUT, i mimo obor Space Applications. Na začátku zimního semestru uspořádali stávající členové nábor, díky němuž se základní sestava rozrostla na současných třicet členů. „Každý se snaží přispět maximem svých schopností, i když vše probíhá mimo studijní povinnosti, a pro každého to tedy znamená čas navíc.“

Od počátku bylo jedním z hlavních cílů zúčastnit se workshopůu Evropské vesmírné agentury, na kterých se dá získat spousta užitečných znalostí od expertů a také od členů zahraničních týmů. Jednou z podmínek pro účast je přijít s dostatečně ambiciózní misí, která je zároveň i realizovatelná studentským týmem. „Pro ten účel jsme se spojili s laboratoří Space Agri Technologiesy na MENDELU a společně vytvořili misi CIMER, zaměřenou na rekultivaci bakterií ve vesmíru a jejich využití pro tvorbu kyslíku na oběžné dráze při dalším objevování vesmíru. Termín vypuštění satelitu jsme stanovili až na rok 2027. Do té doby se ale ještě musíme spoustu věcí naučit, proto jsme z mise CIMER odvodili misi Kostka, satelit o rozměrech 10 x 10 cm s cílem otestovat tepelný spínač vyvíjený na FSI. Mise Kostka využívá velice podobnou architekturu jako mise CIMER, ale díky absenci biologického kontejneru a systémů s ním spojenými je značně jednodušší,“ vysvětluje Dominik. Na Kostce se chtějí studenti naučit pracovat se systémy a získat zkušenosti nejen s vývojem satelitu, ale i řízením pozemní stanice, zpracováním dat a přípravou na vypuštění satelitu. Tým MENDELU zatím pracuje na výběru vhodných mikroorganismů a na návrhu kontejneru, do něhož budou mikroorganismy uloženy. „V současné době víme, jaké komponenty použijeme, jak samotná mise bude fungovat a co bude jejím cílem, a teď je naším úkolem komponenty navrhnout, správně propojit a také naplánovat jednotlivé fáze mise,“ vypočítává Dominik Klement.

klement2

Jedna věc je vypustit satelit, aby fungoval, a druhá věc je přijímat ze satelitu data a dále je využívat. Proto jsou členy YSpace i studující FIT, kteří pomáhají se softwarovou částí mise.

Vloni na jaře vydali členové YSpace tiskovou zprávu, kde představili tým YSpace, nový studijní obor i misi, a tím je zpopularizovali. „Díky tomu jsme spolek dostali do povědomí studentů VUT a obdrželi jsme kladnou odezvu i od nejrůznějších společností, na které cílíme s tím, že mohou podpořit první český studentský spolek se zaměřením na vesmírný průmysl. Firmy tak zase mohou získat kontakty na absolventy, kteří se mohou stát jejich budoucími zaměstnanci,“ uvádí Dominik Klement. Kde ale bude v roce 2027, sám netuší. „To asi neví nikdo z nás, protože v našem oboru máme spoustu možností – doktorské studium na FEKT, nabídky z Evropské vesmírné agentury na stáže v zahraničí. Obor Space Applications vznikl na popud brněnských firem pohybujících se v tomto průmyslu, takže na nezájem si stěžovat nemůžeme,“ je si vědom vedoucí spolku.

Ačkoliv tým YSpace vznikl na FEKT, jde o celouniverzitní tým. „Je to velmi komplexní projekt, takže máme členy nejen z FEKT, ale i z FSI nebo z FaVU, s níž spolupracujeme na návrhu grafiky, naši členové z FIT zase pomáhají se softwarovou částí mise, ať už satelitu nebo pozemní stanice. Na tu nesmíme zapomínat, protože jedna věc je vypustit satelit, aby fungoval, a druhá věc je přijímat ze satelitu data a dále je využívat,“ zdůrazňuje Dominik.

Dominik Klement 1600 1600

Díky Paul Robitschek Stipendiu mohl Dominik Klement vycestovat do Ameriky na University of Nebraska-Lincoln.

A jak si máme představit ideální zakončení mise? „Tím bude úspěšné oživení desikovaných bakterií. Jakmile uvidíme známky života nebo růstu bakterií, můžeme považovat misi za úspěšnou,“ vysvětluje šéf spolku, který se vedle satelitů zajímá i o další odvětví vesmírného průmyslu. „Na FEKT je například tým zabývající se rovery, s nímž bychom se rádi spojili a vytvořili společnou studentskou komunitu lidí, kteří chtějí ve vesmírném průmyslu něčeho dosáhnout,“ uzavírá Dominik Klement.

 

Autorka: Jana Novotná

Foto: Václav Koníček, archiv Dominika Klementa

Zdroj: Vysoké učení technické v Brně