facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila nový program na podporu inovací The Country for the Future

22. 5. 2019
Vláda schválila nový program na podporu inovací The Country for the Future

Vláda v pondělí 20. května schválila návrh nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu inovativního podnikání s názvem The Country for the Future. Program je jedním z prvních zásadních nástrojů na implementaci nové Inovační strategie České republiky 2019–2030, kde naplňuje zejména pilíře Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby.

„Snahou je, aby tento program účinně přispěl k naplnění vize inovační strategie a Česká republika se s využitím průmyslových tradic, špičkového výzkumného zázemí a podnikatelských dovedností zařadila mezi nejpokrokovější země světa,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a pokračuje: „V letech 2020 až 2027 jsme připraveni investovat přes 6 mld. Kč do nastavení systémové podpory zakládání a rozvíjení technologických start-upů, vybudování infrastruktury pro výzkum a testování v oblasti digitalizace a umělé inteligence a v neposlední řadě do pomoci malým a středním podnikům se zaváděním inovací do výrobní praxe. To vše přispěje k tomu, aby náš průmysl stál na moderních, konkurenceschopných základech a byl schopný odolat ekonomickým výkyvům. “

Program jako celek reaguje zejména na nedostatečné využívání výsledků výzkumu v inovacích, v některých segmentech slabě rozvinutý inovační ekosystém, chybějící komplexní služby pro začínající, malé a střední podniky a nejnovější světové trendy rozvoje digitální společnosti. Podpora bude cílit na nové, vysoce inovativní a perspektivní podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou, založené na moderních způsobech výroby, plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0.

Oslovovat bude podnikatele hledající nové mezery na trhu se záměry využívajícími pokročilé technologie a trendy. Vytvořeny budou specializované inkubátory, např. v oblasti mobility či kyberbezpečnosti, zprostředkující začínajícím firmám komplexní služby od administrativy po přístup do špičkových infrastruktur pro pilotování, testování a experimentování výsledného produktu.

Náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Přínosem nového programu bude také zvýšení připravenosti České republiky využívat dostupných zdrojů Evropské unie v budoucím programovacím období, konkrétně v programu Digital Europe. Tyto nástroje plánujeme využít k již dříve prezentovanému záměru vybudovat z naší země jedno ze světových center výzkumu umělé inteligence a jejích technologických i společenských aplikací.“

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu