facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila teze nové Hospodářské strategie 2030

24. 1. 2020
Vláda schválila teze nové Hospodářské strategie 2030

Vláda v pondělí 20. ledna 2020 schválila základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie České republiky. Po schválení tezí nové strategie plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu připravit do konce března samotný strategický materiál, který má směřovat hospodářství státu do roku 2030. Klíčové by mělo být propojení vědy s průmyslem.

Havlíček3

Samotná Hospodářská strategie má spojovat strategické dokumenty ČR, mezi které patří například Inovační strategie 2019-2030 či Strategie chytré specializace (RIS3). Aktuálně schválené teze předcházejí samotné Hospodářské strategii do roku 2030. Podle dostupných informací má být jejím klíčovým prvkem implementační část, která má směřovat na konkrétní cíle, spojené s řízením, časováním, návazností na finanční zdroje, pravidelný monitoring a vyhodnocování. Na formulování hospodářské vize se podílí zástupci zaměstnavatelů, malých a středních podniků a živnostníků, odborů, akademických a vědeckých institucí, dotčených ministerstev a zástupců regionů.

„Dokument, který vláda schválila, formuluje teze Hospodářské strategie pro Českou republiku do roku 2030 a nastiňuje parametry strategie samotné. Nikoliv ve smyslu tvorby nových dokumentů, ale naopak ve snaze pracovat s tím, co již bylo vytvořeno a k tomu přidat nezbytné. Naší ambicí je stávající strategie zásadně zredukovat, provázat, aktualizovat ve vazbě na priority země a zastřešit ve smyslu důsledného řízení,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček.

Inspirací pro Hospodářskou strategii jsou skandinávské země, Nizozemsko, Švýcarsko nebo Irsko, tedy státy, pro jejichž ekonomiku je klíčové spojení mezi vědou a průmyslem.

Strategie má zohlednit i výzvy, které s sebou přinese rozvoj nových technologií, stárnutí populace či klimaticko-energetické změny. Řešit se v ní bude i oblast zdravívzdělanosti. Výsledkem implementace má být posun České republiky do roku 2030 mezi dvacet nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa podle žebříčku Světového ekonomického fóra.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu