facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na Akademii věd se diskutovalo o budoucnosti transferu

22. 10. 2020
Na Akademii věd se diskutovalo o budoucnosti transferu

Akademie věd ČR hostila panelovou diskusi o transferu znalostí a technologií. Do budoucna by její vedení chtělo nastolit v této oblasti jednotný směr. Zakončen byl také vzdělávací cyklus pro pracovníku transferu z jednotlivých pracovišť AV ČR.

Jak vláda, tak i Akademie věd ČR v poslední době intenzivně řeší otázku formy a způsobu systémového přístupu k transferu technologií na centrální i decentralizované úrovni. Ve hře je několik strategií jak „transfer“ v blízké budoucnosti pojmout a v podzimních dnech by měla mít představa vedení Akademie již jasnější kontury. Jednotnou vizi a směr, kterým chce AV ČR do budoucna jít, diskutovali v úterý 21. října v budově Akademie věd její místopředseda Zdeněk Havlas, Martin Fusek, jednatel IOCB TECH s.r.o., dceřiné společnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR specializované na transfer znalostí, a Luboš Náhlík, člen Akademické rady pověřeným zastupováním při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry.

„Dnes není problém najít výsledek, který lze transferovat, problémem však zůstává, že každý to neumí. I proto je nutné mít silnou centrální organizaci, která nabídne ústavům AV ČR své profesionální služby v oblasti transferu“, uvedl v diskusi Zdeněk Havlas. „Do budoucna se může živit z příjmů pozitivních kauz. Transfer se musí dělat způsobem, který je dostatečně flexibilní a rychlý, bez toho to nepůjde“, dodal místopředseda.

Martin Fusek z vlastní zkušenosti upozornil, že pokud má taková organizace pracovat na profesionální úrovni, je třeba zajistit její financování. To se podle něj může ukázat jako problém. „Není to levná záležitost. Bude potřeba pokrýt její rozpočet minimálně na deset let, než sama začne vydělávat,“ domnívá se.

Záznam celé debaty, kterou on-line sledovalo asi 50 účastníků, můžete shlédnout ve videu níže.

 

 

Vzdělávací cyklus pro pracovníky transferu

Akademie věd také zakončila program zaměřený na zvyšování odborných kapacit pracovníků transferu, který připravilo Centrum transferu technologií AV ČR (CETTAV) ve spolupráci s odborníky z praxe. Závěrečné setkání proběhlo kvůli aktuální koronavirové pandemii online a zúčastnila se ho i předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „V oblasti vzdělávání odvedl CETTAV velký kus práce, za což mu patří moje poděkování. Model centrálního pracoviště, poskytujícího služby z oblasti transferu, podporujeme. Jde nám o to, aby bylo efektivní a nabídlo pracovištím možnost výběru,“ řekla na úvod setkání.

„Podařilo se nám na kurzech vytvořit velmi otevřenou atmosféru, kde jsme mohli bez obav řešit skutečné praktické problémy, a ne jenom zobecněnou a plochou teorii. Barevnost zkušeností z různých oborů a různé přístupy k řešení situací byly obohacující pro všechny,“ shrnula hlavní přínosy vzdělávání, kterého se účastnilo 39 pracovníků z 16 pracovišť AV ČR, vedoucí centra Lenka Scholzová.

 

Zdroj: Akademie věd ČR

redakčně upraveno