facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový startup zkrátí délku vyšetření poruchy řeči a zefektivní její terapii

26. 11. 2023
Nový startup zkrátí délku vyšetření poruchy řeči a zefektivní její terapii

Nový startup Scicake Vysokého učení technického v Brně (VUT) vyvíjí produkty v oblasti elektronického zdravotnictví a nyní pracuje na systému využívající umělou inteligenci pro objektivní, rychlou a přesnou diagnózu poruchy řeči zvanou dysartrie.

Logoped VUTStartup VUT, který založili Ján Mucha, Zoltán GalážJiří Mekyska z Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a telekomunikací (FEKT), vyvíjí produkty v oblasti elektronického zdravotnictví. Aktuálně se výzkumníci zaměřili na vývoj aplikace, která by logopedům umožnila rychlou a přesnou diagnózu dysartrie s možností terapie, která bude cílit na individuální potřeby pacienta. Dysartrie je častá porucha řeči, pro kterou jsou charakteristické projevy, jako je například špatná artikulace, tichá řeč, monotónnost a podobně. Způsobuje ji onemocnění nervové soustavy, popřípadě různá traumata a vyskytuje se jak u dětí, tak u dospělých. Ročně postihne přibližně 20 milionů lidí na celém světě, přičemž v České republice kolem 30 tisíc.

Dosavadní vyšetření pomocí papírového dotazníku může trvat více jak hodinu a výsledná diagnostika může být nepřesná. To má za následek špatně cílenou terapii a její zbytečné prodlužování. Avšak s pomocí digitálního vyšetření prostřednictvím aplikace lékaři získají přesnou analýzu, a to i takových projevů dysartrie, které lidský sluch nedokáže zachytit. Startup navíc spolupracuje s přední českou logopedkou Milenou Košťálovou na zkrácené verzi vyšetření, která tento proces až třikrát urychlí. Prototyp aplikace již úspěšně otestovali ve Fakultní nemocnici Brno. „Aplikace nahrazuje doposud používané vyšetření dysartrie pomocí papírového dotazníku, které je zastaralé a neefektivní. Logopedi mohou provádět zkrácené hodnocení, a navíc jim aplikace pomocí AI umožní z nahrávek řeči hodnotit některé projevy dysartrie automaticky,“ doplnil Jiří Mekyska.

Vývoj tohoto systému podpořila i Asociace klinických logopedů České republiky nebo Asociace logopedů ve školství. Při tvorbě aplikace tým expertů vycházel z výsledků výzkumu Laboratoře analýzy onemocnění mozku (BDALab – Brain Diseases Analysis Laboratory) Ústavu telekomunikací FEKT, jehož jsou Jiří Mekyska, Ján Mucha i Zoltán Galáž členy. BDALab se zabývá výzkumem neinvazivní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění s využitím nejmodernějších technik zpracování biomedicínských signálů a strojového učení. Poskytuje neurovědcům, psychologům a dalším odborníkům digitální biomarkery usnadňující diagnostiku, hodnocení a sledování těchto onemocnění.

Společnost Scicake se dále zaměřuje na služby v oblasti zakázkového výzkumu a vývoje. „Mise naší společnosti je přinášet hodnotné výsledky vědeckého výzkumu do náročné praxe. Oblast, na kterou našimi službami datových věd cílíme, je primárně digitální zdraví. Nicméně, zaměřujeme se na inovaci i v dalších oblastech, které pomáhají zlepšit život a vytvořit lepší životní prostředí pro lidstvo a naši planetu,“ dodal Ján Mucha. 

 

Autor: Jana Vyklická

Zdroj: FEKT Vysoké učení technické v Brně