facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolupráce Transfery.cz a slovenského transferu technologií

24. 12. 2021
Spolupráce Transfery.cz a slovenského transferu technologií

Spolek Transfera.cz a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) se rozhodli podpisem Memoranda o spolupráci deklarovat oficiálně vůli k vzájemné spolupráci v oblasti podpory a budování povědomí o nezbytnosti ochrany duševního vlastnictví a přenosu poznatků a technologií.

Především půjde o vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí v oblasti TT a ochrany duševního vlastnictví, vzájemnou účast na souvisejících akcích, vzájemnou propagaci na národní i mezinárodní úrovni nebo např. o možnost propojování v oblasti vědeckovýzkumných spoluprací. Spolupráce bude zastřešena pracovníky Odboru transferu technológií CVTI SR. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nemohl podpis memoranda proběhnout v rámci osobního setkání, CVTI SR je nicméně přizváno na první akci spolku Transfera.cz, která takové setkání umožní.

CVTI SR je národním informačním centrem pro vědu, techniku, inovace a vzdělávání a vědeckou knihovnou Slovenské republiky. Koordinuje činnost a zajišťuje provoz interdisciplinárních výzkumně-vývojových center a národních infrastruktur pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. Jde o přímo řízenou organizaci Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Zdroj: Transfera.cz