facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Transfer v Česku: Západočeská univerzita v Plzni

1. 9. 2021
Transfer v Česku: Západočeská univerzita v Plzni

Akademie věd ČR, univerzity a ostatní výzkumné instituce jsou úrodnou půdou pro nápady a řešení, které mají dopad na kvalitu našeho života. Kdo stojí za transferem výzkumných výsledků a inovací z akademického prostředí do běžného života v České republice? Podívali jsme se tentokrát na Západočeskou univerzitu v Plzni.

zču transfer

Odbor transferu technologií Západočeské Univerzity v Plzni (ZČU) představuje kontaktní místo pro efektivní komunikaci mezi výzkumníky a komerční i nekomerční sférou. Pokud s pracovištěm potřebuje spolupracovat externí firma, může k tomu využít databázi na stránkách odboru, kde se dá přehledně najít preferovaná oblast zájmu. Díky širokému zaměření celé univerzity lze najít špičkové inovace v oblasti digitalizace, energetiky, zdraví, materiálů, mobility nebo společenských věd. „Všichni naši pracovníci mají základní přehled, ale snažíme se rozdělovat si případy podle jednotlivého zaměření kolegů na nějakou specifickou oblast. Kromě transferu v daném oboru má každý na starost ještě další činnosti, jako je například spolupráci s firmami nebo problematiku duševního vlastnictví,“ vysvětluje chod centra Petra Krupková, vedoucí odboru Transfer a smluvní výzkum na ZČU.

ZČU patří mezi špičku ve smluvním výzkumu

Transferový odbor na ZČU je centrální pracoviště, které zodpovídá za klíčové procesy transferu v rámci univerzity. Zajišťuje a spravuje agendu smluvního výzkumu, který je dlouhodobě v porovnání s ostatními univerzitami na vysoké úrovni. Je to dané historicky, protože Plzeňsko je velmi průmyslový region. „Smluvní výzkum představuje pro ZČU nejvýznamnější část objemu příjmů z transferu poznatků. Většinou je už spolupráce rozvinutá na konkrétních pracovištích a my řešíme její evidenci a související administrativní náležitosti a podmínky. Nicméně se firem v rámci možností sami aktivně ptáme a vyhledáváme další příležitosti pro rozšíření spolupráce,“ popisuje Krupková.

DSC09995 2

Vědci se mohou na transferové pracovníky obrátit kdykoliv v momentě procesu přenosu znalostí nebo technologií. „Často s vědci ujasňujeme zamýšlené aktivity. U projektů realizovaných ve spolupráci s komerční sférou se osvědčilo, když jsme konzultovali představy na jeho začátku. Vysvětlujeme, jak by následně po realizaci projektu měla vypadat úprava podmínek duševního vlastnictví. Na základě dohody vstupujeme do procesu vyjednávání, mluvíme o podmínkách, aby byli vědci připraveni na to, že v momentě zamýšlené komercializace je nutné finanční vypořádání odpovídající podílu univerzity, potenciálu výsledku a nákladům na jeho dosažení. Pokud to shrnu, věnujeme se obeznámení vědců s podstatou a následky jednotlivých kroků, aby se nevzdávali nadmíru svých práv. Je to potřeba, protože nejvíce se dá zkazit na začátku. Vědci často ani neví, co jim podle zákona o původcovství náleží,“ říká Petra Krupková, podle které se občas některé firmy snaží vědce tlačit do nevýhodných smluv, protože cítí, že mají finančně navrch.

Pro činnost pracoviště je důležité budování důvěrných komunikačních kanálů a vazeb s vědci. Určité týmy oslovuje stejná osoba, je v tom přehled a prohlubuje se pozitivní vztah. Pozice technologického skauta je tímto způsobem přirozeně včleněna, ačkoliv není na ZČU oficiálně etablována. „Vědce do celého procesu zasvětíme krok za krokem, protože oni jsou pro transfer klíčoví. Musíme se s nimi poradit, abychom vůbec komerční potenciál správně postihli,“ zdůrazňuje Petra Krupková, s tím, že se vždy dbá na to, aby transfer probíhal v atmosféře vzájemné důvěry.

Marketing zvyšuje šanci na úspěch

Podle vedoucí odboru je marketing pro transferové pracoviště velmi důležitý. „Postupem času jsme pochopili, že je zajišťování marketingu třetí stranou velmi nákladná záležitost. V minulých letech jsme proto přijali kolegu, který se tím zabývá. Zpracováním kvalitních propagačních nástrojů se zvyšuje šance, že si někdo prezentované technologie nebo služby všimne.“ A to se daří výborně. Odbor transferu na ZČU proniká do hlubšího podvědomí právě díky vlastním grafickým propagačním materiálům a YouTube kanálu.

Spin-off společnosti přibývají

Západočeská univerzita v Plzni podporuje několik společností, které považuje za své spin-offy. To je v poslední době obecně velmi diskutované téma v oblasti transferu. Například založení společnosti Xeno Cells bylo trefou do černého. Firma, do které investoval start-up při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, DIANA Biotechnologies, vyvinula jedinečnou metodu na zpracování buněčné analýzy jménem pheno-immuno computing. Dalším úspěchem, na který jsou na ZČU pyšní, je společnost SentiSquare, která se zabývá textovou analytikou prostřednictvím umělé inteligence. Jinou zdárně se rozvíjející firmou založenou na univerzitním výzkumu je Pinflow energy storage. Tato společnost vyvíjí výkonné baterie, které mají lepší vlastnosti a vydrží například více nabíjecích cyklů. „Nyní čekáme, jak se povede našemu poslednímu přírůstku RoadTwin, což je webová aplikace umožňující modelovat dopravní situaci ve městech,“ doplňuje Petra Krupková.

Mezinárodní spolupráce: Digitální inovační hub

Transferový odbor ZČU je členem projektu Boosting Widening Digital Innovation Hubs (BOWI), který je realizován v rámci programu Horizont 2020. Cílem projektu je vybudovat síť digitálních inovačních center neboli HUBů, která bude založena především na výměně znalostí a zkušeností z praxe napříč evropskými zeměmi. Projekt se zaměřuje na nejinovativnější postupy v oblasti digitalizace a zajišťuje efektivní spolupráci mezi poskytovateli služeb a know-how sdruženými v rámci těchto digitálních inovačních HUBů (DIH).

Prvotní projekt vznikl ve státech západní Evropy. ZČU má za sebou spolupráci o délce rok a půl a nyní už se stala zkušeným členem. V jádru Plzeňského DIH stojí Západočeská univerzita v čele s výzkumnými centry, na kterou jsou navázány další rozvojové organizace nebo soukromé subjekty. Prostřednictvím první dotační výzvy bylo podáno osm projektových záměrů a k financování byly vybrány čtyři společnosti z plzeňského kraje, z nichž každá získala podporu šedesát tisíc eur.

Inkubace firem, podpora podnikání

Transfer technologií a znalostí funguje skvěle mimo jiné také díky podnikatelskému inovačnímu klubu BoostUp, který byl založen jako aktivita pro studenty. Má napomáhat podpoře zakládání firem, jedná se spíše o pre-inkubační fázi. Dělají se zde také vzdělávací akce a semináře o marketingu nebo o získávání kapitálu. „V letním semestru děláme akcelerační program, kde týmy pracují na svém projektu. Program končí soutěží. Projevuje se nám jedinečnost mezioborové spolupráce. Do BoostUp přinášíme témata, abychom zaujali mladé lidi. Podařilo se nám například zajistit přednášku spoluzakladatele Beat Games s.r.o. a hudebního skladatele hollywoodských trailerů a počítačových her, Jaroslava Becka, který studoval na Fakultě strojní ZČU. Studenty motivujeme, aby se po škole nenechali automaticky zaměstnat, ale rozvíjeli svoje myšlenky v oblasti podnikání,“ říká Petra Krupková s tím, že v říjnu se uskuteční další finálový večer s prezentací neúspěšnějších projektů. Záznamy z minulých ročníků můžete vidět na Youtube BoostUp.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)

Zdroj: Transfer ZČU, BoostUp, Forbes