facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Hradec Králové navazuje nové mezinárodní partnerství

23. 3. 2021
Univerzita Hradec Králové navazuje nové mezinárodní partnerství

Univerzita Hradec Králové navazuje na dlouhodobě dobré vztahy se zahraničními univerzitami ve Španělsku a na Slovensku a rozšiřuje spolupráci na oblast transferu znalostí a technologií. Zapojené instituce společně rozpracují problematiku převádění technologicko-průmyslových inovací do obchodního prostředí zejména s ohledem na patentově právní a autorskou ochranu vědeckovýzkumných výstupů.

uhk spoluprace

UHK se bude moci učit od partnerů, kde je již technologický transfer dlouhodobě úspěšně rozvíjen. Výše dotace poskytnutého grantového projektu, který byl zahájen online meetingem na podzim roku 2020, je 169 tisíc eur.

Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru jsou projekty, jejichž cílem je vytváření inovativních vzdělávacích výstupů, postupů a myšlenek a kde je důraz kladen na propagaci a šíření výsledků. Do takového partnerství musí vstoupit alespoň 3 organizace ze 3 programových zemí a délka trvání projektu jsou 2 až 3 roky. „Do projektů se mohou zapojit nejen vysokoškolské instituce vlastnící ECHE, ale také podniky, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice či další vzdělávací instituce,“ říká prorektorka pro zahraniční vztahy, Leona Stašová.

„Průlomový projekt se zaměřuje na rozvoj celého spektra akademické obce UHK, Univerzity v Granadě a Technické univerzity v Košicích. Přispěje k rozšíření znalostí a dovedností nutných k úspěšnému přenosu technologického pokroku na trh v podobě spin-off podniků u vyučujících, kteří získané vědomosti dále převádějí na studenty, stejně jako u studentů samotných a zaměstnanců univerzity, kteří činnosti spojené s touto aktivitou administrují,“ popisuje projekt prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ondřej Krejcar. „Samozřejmostí je kladení důrazu na regionální specifika zapojených institucí a sdílení efektivní praxe. Kurz, coby jeden z výstupů projektu, je naplánován k uvedení do studijních plánů během roků 2021 a 2022,“ dodává prorektorka pro studium a spolupráci s praxí Petra Marešová.

Vznikne také unikátní edukační prostředek v podobě letní školy, opět přístupný cílové skupině tří zapojených univerzit. Letní škola s tématem Transfer technologií a Duševní vlastnictví na UHK 2021 a 2022 přivítá domácí i zahraniční odborníky v této oblasti. Metodologický přínos letní školy spočívá především ve zlepšení institucionálních podmínek pro další edukaci studentů a akademiků v oblasti transferu znalostí a technologií obohacených o zkušenosti z mezinárodního a multikulturního prostředí.

pnguhk

„Dopad této nové spolupráce se dlouhodobě projeví i v širší oblasti přesahující rozvoj schopností zapojeného akademického personálu. Zefektivněním přenášení technologického pokroku, vznikajícího na univerzitách, do komerční sféry dochází k rozvoji trhu jako takového,“ doplňuje rektor UHK, Kamil Kuča. V tomto kroku je důležité vybavit vědecký i technicko-provozní personál potřebným know-how. První fází projektu je také přípravný workshop na UHK zaměřený na klíčové body v procesu transferu technologií, duševního vlastnictví a zákonných aspektů celé problematiky v jednotlivých zemích.

Na Univerzitě v Granadě studuje nebo pracuje přibližně 80 tisíc osob. Se svými 82 spin-off firmami představuje nejen v kontextu Španělska velmi důležitou výzkumnou instituci i v oblasti aplikované vědy, přitom je však strukturou obsahující kromě technických a přírodovědných i humanitní a sociálněvědní fakulty podobná naší UHK. Technická univerzita v Košicích může i díky své dlouholeté tradici v regionu sdílet dobrou praxi svého funkčního a efektivního Úseku inovací a transferu technologií a jedné z nejsilnějších reálných spin-off firem v rámci slovenských univerzit.

 

Zdroj: Univerzita Hradec Králové