facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Začínala jako matematička ve skupině fyziků v oddělení reaktorové fyziky a pracovala také jako redaktorka matematických učebnic a literatury. Dnes Jarmila Novotná vzdělává učitele matematiky a věnuje se také vlivu jazyka na porozumění matematice. V roce 2021 byla nominována na Cenu Milady Paulové. 

Marie Hušková patří k našim předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V roce 2021 obdržela Cenu Milady Paulové která chtěla upozornit na a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. K příležitosti její výhry s ní udělalo NKC – Gender a věda rozhovor na téma jejích úspěchů a také postavení žen ve (matematické) vědě.

Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. V roce 2022 se stala vítězkou Ceny Milady Paulové, která se tento rok zaměřovala na ženy v neurovědách.

Naďa Vondrová je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2021 byla nominovaná na Cenu Milady Paulové, která se v tomto ročníku zaměřovala právě na matematiku. Jak se k didaktice matematiky dostala a jak vnímá hodnocení české vědy?

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU.

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vydalo Monitorovací zprávu o zastoupení žen ve vědě a výzkumu za rok 2020. V ní mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zastoupení žen mezi výzkumníky po stagnaci posledních let mírně roste, přesto se však jedná o jedno z nejnižších zastoupení žen.

Prosíme výzkumníky a výzkumnice, aby vyplnili dotazník, který se týká potřeb a preferencí ohledně zajištění péče nejen o děti, ale i další osoby. Do ankety je možné se zapojit do 29. 4. 2022.

Na konci března končí projekt H2020 CASPER, jehož úkolem bylo vypracovat studii proveditelnosti zavedení certifikačního schématu v oblasti genderové rovnosti v evropském výzkumu a vysokém školství. Validace navržených scénářů ukazuje na významné geografické rozdíly v preferencích evropských vysokých škol a výzkumných organizací.

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC).

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR zahajuje 8. března kampaň nazvanou „Jedna velikost nestačí.“ NKC se tak zapojuje do celosvětových oslav mezinárodního dne žen, které má letos téma Break The Bias. Kampaň NKC má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny.

Strana 1 z 4