facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Nové příležitosti pro města i změny v ERC

10. 5. 2023
Novinky CZELO:  Nové příležitosti pro města i změny v ERC

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se například o novinkách v pracovním programu ERC nebo o tematickém newsletteru CZELO zaměřeném na zelenou transformaci. Přečtete si také zprávu o implementaci Evropských partnerství či o očekávaných výsledcích programů politiky soudržnosti na období 2021-2027. 

CZELO

Novinky v pracovním programu ERC pro rok 2024

Nový pracovní program bude představen v červenci letošního roku. Jedná se o změny v oblasti hodnocení, nových panelů a financování prostřednictvím paušálních částek. Novinkou bude zjednodušení a sloučení šablon pro životopisy a záznamy vědecké praxe. Od uchazečů se dále očekává, že kromě standardních biografických údajů přiloží seznam až deseti výzkumných výstupů, které prokazují pokročilé znalosti v jejich oboru.

Ve výzvách Starting, Consolidator a Advanced Grants bude moci do druhého kola hodnocení postoupit maximálně 44 návrhů.

Kandidáti, jejichž žádosti budou ohodnoceny stupněm A, ale nepostoupí do druhého kola, budou mít možnost předložit svůj návrh do výzev v následujícím roce. Změny se rovněž dotknou struktury některých panelů. Poslední novinkou je financování prostřednictvím paušálních částek v rámci Advanced Grants. Žadatelé budou moci výši požadované finanční částky definovat přímo ve svém projektovém návrhu.

Více se dočtete na webu CZELO.

Nový newsletter CZELO na téma zelené transformace

Kancelář CZELO vydává pravidelné newslettery jak z oblasti výzkumu, tak z oblasti mezinárodního vzdělávání. Od letošního roku jsou novinkou tematická vydání zaměřená na průřezové oblasti, které se dotýkají výzkumu i různých sektorů vzdělávání. Květnový speciál se věnuje zelené transformaci a poskytuje přehled toho nejdůležitějšího, co se v této oblasti na evropské úrovni momentálně děje a připravuje.

K odběrů newsletterů CZELO se můžete přihlásit zde.

Zpráva o očekávaných výsledcích programů politiky soudržnosti na období 2021–2027

Nově zveřejněná zpráva představuje výsledky, které můžeme v nadcházejících letech od investic v politice soudržnosti očekávat v praxi. Investice podpoří trvalou sociálně-ekonomickou konvergenci, územní soudržnost, sociální a inkluzivní Evropu a hladkou a spravedlivou ekologickou a digitální transformaci.

Politika soudržnosti významně podporuje také výzkum a inovace. Díky tomu například 83 000 výzkumných pracovníků získá přístup k lepším zařízením a bude také pořízeno nové vybavení pro výzkum a inovace v hodnotě 6 miliard eur. Strategie inteligentní specializace, které podporují investice ve všech členských státech, umožní směřovat financování na posílení inovací v oblastech, ve kterých daný region vyniká.

Celou zprávu naleznete na webu Evropské komise.

Implementace Evropských partnerství ve widening zemích

Platforma ERA-LEARN zveřejnila novou zprávu představující zkušenosti widening zemí při vytváření a implementaci Evropských partnerství. Zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo od července do října minulého roku. Z odpovědí respondentů vyplývá, že účast v partnerstvích je často motivována zájmy a prioritami organizace.

Přesto, že se widening země do partnerství zapojují, rozdíl mezi „novými“ a „starými“ členskými státy je stále patrný v počtu koordinátorů a organizací, které vedou jednotlivé pracovní balíčky. Zpráva konstatuje, že hlavním důvodem, proč organizace ze zemí wideningu nepřebírají aktivnější role v partnerstvích, je nedostatek personálních kapacit či omezené zkušenosti se spoluprací s různými národními aktéry.

Celou zprávu naleznete na webu platformy ERA-LEARN.

Nový program pomůže dosáhnout klimaticky neutrálních měst

Iniciativa NetZeroCities otevírá novou příležitost pro města, která směřují ke klimatické neutralitě. Právě spuštěný program Twin Cities spáruje pilotní města z Mise EU se zájemci z řad evropských měst a poskytne jim možnost až tříleté spolupráce, sdílení know-how a společného řešení problémů. Výzva je otevřena pro všechna města EU do 30. června. Zájemci nemusí být součástí Mise EU pro klimaticky neutrální a chytrá města.

Více informací najdete na platformě NetZeroCities.

 

Zdroj: CZELO


 

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.