facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Pozvánka na soutěž a portál pro Ukrajinu

29. 3. 2022
Novinky CZELO: Pozvánka na soutěž a portál pro Ukrajinu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečíst si můžete o partnerství EDCTP3 nebo o investičním prostředí pro evropské start-upy a scale-upy. Také se dozvíte o spuštění nového portálu ERA4Ukrajina, druhém ročníku European Innovation Procurement Awards, veřejné konzultaci ke zlepšení kvalitě stáží mladých lidí nebo o pilotní akci Partnerství pro regionální inovace.

CZELOZapojte se do pilotní akce Partnerství pro regionální inovace!

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) společně s Evropským výborem regionů otevřely výzvu k pilotní akci v rámci Partnerství pro regionální inovace. Pilotní akce si klade za cíl zlepšit koordinaci a směřování politik v rámci oblastí výzkumu a inovací na regionální, národní a evropské úrovni se zaměřením na oblast inovací, průmyslový rozvoj, hospodářský a sociální rozvoj a přechod k udržitelnosti. Pilotní akce má také napomoci podpořit zelenou a digitální transformaci v Evropě a zaměřit se na překonání propastí v oblastí inovací.

Uzávěrka přihlášek je 25. dubna. Více informací naleznete na webu CZELOna webových stránkách Evropského Výboru regionů.

Veřejná konzultace umožní zlepšit kvalitu stáží pro mladé lidi v EU. Podělte se i vy o své zkušenosti a potřeby

Jedním z důležitých témat iniciativy Evropského roku mládeže je zlepšování pracovních podmínek stáží pro mladé v Evropě. Také proto byla nyní spuštěna veřejná konzultace zaměřená na přezkum rámce pro kvalitu stáží. Tento rámec byl představen v Doporučení Rady EU z roku 2014 o rámci pro kvalitu stáží (QFT). Konzultace navazuje na přezkum Evropské komise z března 2021, jejím cílem je sesbírat názory jak mladých lidí, kteří by chtěli stáž absolvovat nebo již absolvovali, tak organizací zastupujících mladé, veřejných služeb zaměstnanosti, veřejné správy, akademické obce a všech dalších relevantních aktérů.

Veřejná konzultace je dostupná na výše uvedených webových stránkách Evropské komise od 12. března do 13. června 2022. Více informací na webu CZELO.

Přihlaste se druhého ročníku European Innovation Procurement Awards!

Evropská komise zahájila druhý ročník European Innovation Procurement Awards, který je pod záštitou Evropské rady pro inovace (EIC) v rámci programu Horizont Evropa.

Soutěž si klade za cíl ukázat, jak veřejné zakázky v oblasti inovací pozitivně mění evropskou ekonomiku. Celkem bude uděleno šest cen ve třech soutěžních kategoriích (1. Innovation procurement strategy, 2. Facing societal challenges, 3. Procurement leadership category). Soutěž je otevřena všem veřejným a soukromým nákupčím, fyzickým a právnickým osobám se sídlem v některém z členských států Evropské unie nebo přidružených zemích k programu Horizont Evropa. Přihlášky je možné podávat do 22. června.

Bližší informace a pravidla soutěže naleznete na webu CZELOna webových stránkách Evropské rady pro inovace.

Nový portál ERA4Ukrajina na podporu výzkumných pracovníků z Ukrajiny

Evropská komise zřídila jednotné kontaktní místo pro informační a podpůrné služby určené pro výzkumné pracovníky, kteří buď působí na Ukrajině nebo odtud museli uprchnout. Portál sdružuje iniciativy na úrovni EU, a to podle jednotlivých zemí a nevládních skupin. Portál „ERA4Ukrajina“ rovněž obsahuje odkaz na #Science4Ukraine, což je komunita dobrovolníků a výzkumných vědců z akademických institucí v Evropě a po celém světě. Více informací na webu CZELO.

Partnerství EDCTP3 předchází infekčním chorobám v Africe

Kancelář CZELO se dne 16. března 2022 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO zaměřené na zdravotnictví. Řeč byla o Partnerství evropských a rozvojových zemí v oblasti klinického testování EDCTP (European & Developing Countries Clinical Trials Partnership). Současné partnerství bude pokračovat ve výzkumu spojeném se vznikajícími epidemiemi a antimikrobiální odolností.

Pracovní program partnerství je právě připravován na základě strategické výzkumné a inovační agendy (SRIA). Jednotlivé výzvy budou oznámeny online 10. května v rámci zahájení EDTCP3, poté budou následovat infodny s informacemi ke konkrétním výzvám. V současné době je v rámci partnerství vyhlášena výzva pro účast ve skupině stakeholderů, která bude mít za úkol poskytovat informace o vědeckých, strategických a technologických prioritách, kterými se má partnerství EDCTP3 zabývat.

Více informací najdete na webu CZELO, celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO Health najdete v tomto odkazu.

Přečtěte si více o investičním prostředí pro evropské start-upy a scale-upy

Kancelář CZELO se dne 17. března 2022 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast inovací. V rámci setkání byla představena zpráva na téma „European scale-up gap - Too few good companies or too few good investors?“.

Dle publikace jsou start-upy a scale-upy klíčovými hracími silami evropské ekonomiky. Avšak i přes dosažený pokrok, Evropa stále zaostává za USA. Dle zprávy jsou příčinami nepoměru mezi Evropou a USA fragmentace vnitřního trhu, regulace, nedostatečné kompetence pracovníků, přístup k financím a nedostatek úspěšných případů, které by motivovaly evropské start-upy a scale-upy.

Více informací se dočtete na webu CZELOv zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.