facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Strategie pro univerzity a výsledky EIC akcelerátoru

21. 12. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Strategie pro univerzity a výsledky EIC akcelerátoru

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si například o nové Evropské strategii pro univerzity, o výběru programových manažerů Evropské rady pro inovace nebo o aktualizovaném pracovním programu k misím.

CZELO

Co přinese očekávaná Evropská strategie pro univerzity?

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 se ve virtuální podobě uskutečnil čtvrtý Evropský vzdělávací summit. Jedna z panelových debat byla věnována také připravované Evropské strategii pro univerzity (ES4U), kterou Evropská komise plánuje zveřejnit v lednu 2022. Jejím cílem je výrazně podpořit mezinárodní spolupráci univerzit a hlubší sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i zdrojů mezi institucemi. To vše by mělo přispět k dosažení dalšího cíle strategie, a to posílení konkurenceschopnosti evropských vysokých škol na globální úrovni. Připravovaná strategie dále vnímá univerzity jako centrální hráče v procesu dosažení zelené a digitální transformace Evropy, bude jim proto poskytovat dostatečnou podporu, aby mohly tuto svou roli plnit. Více informací naleznete na webu CZELO.

CZELO vás zve na webinář pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa!

CZELO společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve dnech 11.−12. ledna 2022 Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa. Cílem je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů a poskytnout jim srozumitelný přehled o možnostech financování pro společenské a humanitní vědy z programu Horizont Evropa. Webinář se bude věnovat i otázce projektových žádostí, hodnotícím kritériím a finančnímu hledisku projektů Horizontu Evropa. Během druhého dne webináře bude představeno několik úspěšných a zajímavých projektů z oblasti společenských a humanitních věd financovaných z programu H2020. Více informací včetně registrace naleznete na webu CZELO.

Evropská komise zveřejnila výsledky konzultace k předávání znalostí

Cílem konzultace, která probíhala od července do září, bylo shromáždit podklady pro spoluvytváření moderní politiky předávání znalostí v rámci nového Evropského výzkumného prostoru. Výsledky ukazují, že zúčastněné strany požadují další rozvoj dovedností, školení a odbornou podporu pro zhodnocování znalostí. To lze také chápat jako potřebu zlepšit zvyšování povědomí o předávání znalostí v rané fázi procesu výzkumu a inovací. Výsledky konzultace rovněž potvrzují potřebu pokrýt oblasti, jako je spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou, vytváření spin-off firem a start-upů zaměřených na výzkum, správa duševního vlastnictví a podpora přenosu znalostí. Celou zprávu naleznete na webové stránce Evropské komise.

Aktualizovaný pracovní program pro oblast misí

Evropská komise zveřejnila aktualizovaný pracovní program pro oblast misí. Cílem misí je řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí. Konkrétně se jedná o boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochranu oceánů, moří a vod, život v zelenějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin. Výzvy budou otevřené 22. prosince 2021 a 11. ledna 2022, nejbližší uzávěrky budou v březnu, resp. v dubnu 2022. Aktualizovaný pracovní program naleznete na webové stránce Evropské komise. Informační dny k jednotlivým misím se uskuteční 18. a 19. ledna 2022.

Ohlédnutí za Evropskými dny pro výzkum a inovace

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu z Evropských dní pro výzkum a inovace, které se konaly online ve dnech 23. a 24. června 2021. Evropské dny pro výzkum a inovace jsou výroční akcí Evropské komise a jejich cílem je spojit tvůrce politik, výzkumníky, podnikatele a občany EU k diskuzi nad současnými problémy evropského výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní program byl zaměřený především na představení nového rámcového programu Horizont Evropa, přechod k zelenému a digitálnímu hospodářství a na roli VaVaI v boji proti COVID-19. Třetí ročník akce se z důvodu pandemické situace konal online a přilákal přes 21 000 účastníků z více než 100 různých zemí. Výzkumní pracovníci, inovátoři, tvůrci politik a občané zde měli příležitost z první ruky slyšet od zaměstnanců Evropské komise o nových prvcích rámcového programu. Nově zveřejněná zpráva z konference obsahuje hlavní výstupy, shrnutí, citace a fotodokumentaci z akce.

Setkání pracovních skupin IGLO pro zdraví a inovace

Kancelář CZELO se dne 10. prosince 2021 zúčastnila setkání pracovních skupin IGLO pro oblast zdraví a pro oblast inovací. Pracovní skupina pro zdraví se věnovala misi „boj proti rakovině“, v rámci které Dirk Hadrich (GŘ RTD, EK) představil a vysvětlil, jak tento nápad vznikl a proč, jakým způsobem jsou mise vytvářeny a spravovány, a představil konkrétní cíle a akce této mise. Zároveň upozornil na informační události o misích, které se v příštím roce uskuteční. Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.

Pracovní skupina IGLO pro oblast inovací se věnovala funkci a výběru programových manažerů Evropské rady pro inovace (EIC). Programoví manažeři (PM) EIC jsou odborníci v průlomových oblastech vědy a techniky a disponují schopností odhadnout, jaké nové technologické objevy lze přeměnit v inovace mající uplatnění v Evropě i ve světě. Aktuálně jsou obsazeny funkce čtyři projektových manažerů s tím, že momentálně probíhá výběrové řízení na dalších šest pozic. Více informací naleznete v zápise kanceláře CZELO.

Výsledky říjnové uzávěrky EIC Akcelerátoru

Dne 16. prosince 2021 oznámila Evropská rada pro inovace (EIC) výsledky říjnové uzávěrky grantu EIC Akcelerátor. Děvětadevadesát inovativních start-upů a malých a středních podniků (MSP) si rozdělí finanční prostředky EU v celkové výši 627 milionů eur. Jedná se tak o největší kolo financování v historii EIC Akcelerátoru. Jednotlivé start-upy nebo MSP pak obdrží granty a/nebo kapitálové investice až do výše 17,5 milionů eur. Výsledky jsou geograficky rozmanité – je v nich zastoupeno 21 zemí, včetně sedmi zemí s rozšiřující účastí. Mezi úspěšné inovativní projekty patří i česká společnost MIWA Technologies, a.s., která se věnuje vývoji opakovaně použitelných obalů, které snižují množství odpadu. Více informací naleznete na webových stránkách Evropské rady pro inovace.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.