facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR podpoří přes 350 nových vědeckých myšlenek

30. 11. 2023
GA ČR podpoří přes 350 nových vědeckých myšlenek

Největší český poskytovatel grantů na podporu základního výzkum – Grantová agentura České republiky (GA ČR) – podpoří od příštího roku 357 vědeckých projektů v soutěžích Standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Na tyto projekty připadne v příštích 3 letech 2,75 mld. Kč. Podpořené projekty pokrývají celou škálu témat základního výzkumu.

GACR 11

„Grantová agentura existuje již 30 let. Za tu dobu se stala etablovanou agenturou evropského formátu, navázala řadu zahraničních spoluprací, prosazuje moderní trendy ve vědě, plně se digitalizovala a díky svým soutěžím cílí na vědecké pracovníky ve všech fázích kariéry. Jedna věc se však za 30 let nezměnila: GA ČR podporuje excelentní základní výzkum. Soutěž na podporu standardních projektů je vyhlašována každoročně již od založení GA ČR a tak jako ve všech národních agenturách tvoří základní pilíř podpory vědy, pokrývající široké spektrum základního výzkumu. Je potřeba dodat, že ‚standardní‘ jsou projekty pouze svojí velikostí, na podporu dosáhnou pouze špičkoví vědci,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Návrhy vědeckých projektů prochází dvoufázovým hodnocením, do kterého je zapojeno více než 500 českých vědců a další stovky zahraničních odborníků. Ti zaručují jak odbornost, tak objektivitu procesu hodnocení.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2023 GA ČR podpoří 332 nových standardních projektů za 2,63 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

Projekty podpořené od roku 2024 – Standardní projekty naleznete zde.

Postdoc Individual Fellowship

Soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) je vyhlašována ve variantě OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (PIF INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorské zkušenosti plánují vrátit do České republiky. Celkově na tyto tříleté granty s počátkem řešení od ledna dosáhlo 25 začínajících vědců a vědkyň nejdéle čtyři roky po dokončení doktorského studia.

Projekty podpořené od roku 2024 – PIF INCOMING naleznete zde.

Projekty podpořené od roku 2024 – PIF OUTGOING naleznete zde.

Vybrané mezinárodní projekty nyní čekají na potvrzení od našich zahraničních partnerů, kteří zajišťují jejich spolufinancování. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy ze dvou nebo tří států.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR