facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura míří do regionů

27. 1. 2019
Technologická agentura míří do regionů

Technologická agentura ČR (TA ČR) rozšiřuje nabídku svých služeb o regionální poradenství. Pracovníci regionálních kontaktních míst tak přiblíží možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací ve všech regionech v ČR. TA ČR se tímto snaží docílit širšího zapojení regionálních výzkumných institucí a podniků do aplikovaného výzkumu. Zároveň chce přispět ke snižování strukturálního znevýhodnění okrajových regionů.

Oficiální start postupného otevírání regionálních poboček se uskutečnil 7. ledna 2019 v Ústeckém kraji. Zahájení prvního ústeckého kulatého stolu se ujali člen předsednictva TA ČR Pavel Komárek a ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček. Zdůraznili, že TA ČR nejen podporuje aplikovaný výzkum, ale společně s dalšími státními organizacemi platformy Tým Česko pomáhá všem, kteří chtějí výsledky výzkumu, nebo svůj nový produkt dostat na český i zahraniční trh.

TA ČR sdílí regionální kontaktní místa společně s agenturou CzechInvest, která je taktéž členem Týmu Česko. Díky tomuto spojení je dosaženo komplexnější nabídky a provázání poradenských služeb pro široké spektrum zájemců.

mapypoboček

„Spolupráce v regionu nemusí znamenat, že všichni partneři v projektech podpořených TA ČR musí být z daného regionu, ale že je významná účast alespoň jednoho regionálně příslušného partnera,” zdůraznil Martin Bunček. Účastníky semináře mimo jiné zaujala možnost přeshraniční spolupráce, a to zejména se sousedním Německem. Za slabou stránku Ústeckého regionu účastníci označili velký nedostatek kvalifikovaných lidí.

Regionální kontaktní místa vznikají v rámci interního projektu TA ČR „Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR”, který je realizován ve spolupráci s agenturou CzechInvest a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zdroj: TA ČR