facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

24. 3. 2017
Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její konkurenceschopnosti na světových trzích i jako výzvu pro každého z nás, proto je třeba nezaspat a připravit se na tuto éru.

Ať už hovoříme o technologických změnách, či změnách společenských, je zřejmé, že je nezbytné, abychom se zamýšleli hlouběji nad možnostmi a dopady současného dění a zkoumali, co nám může přinést. Nové trendy, ať už pod hlavičkou Průmyslu 4.0, Společnosti 4.0 či Smart Life jsou pro Českou republiku příležitostí, která nás může posunout mezi inovačně nejvýkonnější země světa.

Tvrdá a namáhavá práce je součástí lidského života tisíce let. Člověk však za pomocí své kreativity vytvořil nástroje a poté stroje, které pracovaly místo něho, samy a automaticky. První zmínky o mechanizaci pochází již z období faraonů, kdy se například používala pára k ovládání chrámových vrat. První významné objevy spatřily světlo světa však až mnohem později. Například i Leonardo da Vinci načrtl mnoho schémat mechanických prvků již ve 14. století. Stroje byly poháněny lidmi, zvířaty, ty vystřídala pára a později motory, čemuž se říká období mechanizace práce. Vyšší formou výroby, než jakou umožňuje mechanizace, poskytuje automatizace. Chytré zdroje definují automatizaci jako proces, který je založen na samočinném řízení a kontrole činností tvořících výrobní proces. To už se velmi blíží tomu, jak si někteří představují principy tzv. čtvrté průmyslové revoluce, zkráceně zvané Průmyslem 4.0. Ten je mnohdy nesprávně interpretován a chápán zejména jako digitalizace a automatizace průmyslu. Přitom prvky automatizace a konstrukce robotů byly implementovány do výroby již v 50. letech minulého století.

Principy Průmyslu 4.0 slibují něco víc - mimo jiné i bezpečnější, efektivnější výrobu s mnohem menší zátěží na životní prostředí. Základní vizí není jen propojení výrobků a strojů, kdy dostanou čipy, díky kterým je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Využívat se budou i cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů nebo „chytré sklady“, které budou schopné automaticky sledovat stav zásob a dílů. To vše by mělo přinést úspory času a peněz a také větší flexibilitu firem.

Ruku v ruce s pokrokem ve výrobě přicházejí také rozsáhlé společenské změny. Jakou hodnotu bude mít člověk v produkčním procesu? Z hlediska pracovního trhu se určitě dá očekávat ztráta pracovních míst, která dosud zastávají lidé s nízkou kvalifikací. Automatizace však vytvoří mnoho nových pracovních míst, která budou pro člověka bezpečnější a komfortnější. Působení člověka se přesune z roviny výrobní do tvůrčí. Nově vzniklé profese budou po člověku chtít vyšší kvalifikaci, která vyžaduje jeho vzdělávání pro tuto éru. Ať už hovoříme o technologických změnách, či změnách společenských, je zřejmé, že je nezbytné, abychom se zamýšleli hlouběji nad možnostmi a dopady současného dění a zkoumali, co nám může přinést. Podpora výzkumu v této oblasti je tedy nezbytná.

SmartMozek

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její konkurenceschopnosti na světových trzích i jako výzvu pro každého z nás, proto je třeba nezaspat a připravit se na tuto éru. TA ČR si je toho vědoma, proto už delší dobu usiluje o modifikaci programů a jejich zaměření na oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Life obecně. Důkazem jsou nové programy a veřejné soutěže v tomto roce. Na konci února byla vyhlášena veřejná soutěž v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji DELTA, která je zaměřena právě na oblast Průmyslu 4.0 a to konkrétně s německými partnery s vědomím toho, že Německo je naším nejvýznamnějším průmyslovým partnerem. Tuto výzvu považuji za jeden z významných kroků k podpoře česko-německého strategického dialogu v oblasti výzkumu a vývoje. Na konci března bude vyhlášena 1. veřejná soutěž v prvním z nově schválených programů s názvem ZÉTA, který je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace a na podzim nás čeká veřejná soutěž v důležitém programu ÉTA, který reaguje na aktuální společenské výzvy v této oblasti včetně těch souvisejících s Průmyslem 4.0 a digitalizací.

Za TA ČR mohu říci, že jsme připraveni podpořit projekty, které tuto tematicky širokou oblast pomohou úspěšně zvládnout. Výzkumné týmy již dnes usilovně pracují na řadě z nich, jak těch, jež souvisí s principy Průmyslu 4.0, tak i s oblastí tzv. Smart Life, což je téma, kde TA ČR pomáhal podnítit širší diskusi v uplynulém roce. Věřím, že nové trendy, ať už pod hlavičkou Průmyslu 4.0, Společnosti 4.0 či Smart Life jsou pro Českou republiku příležitostí, která nás může posunout mezi inovačně nejvýkonnější země světa. Programy naší agentury tomu budou napomáhat.

 

Autor: Petr Očko, předseda TA ČR