facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Britská Royal Society vyjádřila jasný zájem o českou vědu

19. 1. 2018
Britská Royal Society vyjádřila jasný zájem o českou vědu

Delegace britské Royal Society ‒ Královské společnosti přijela ve středu 17. ledna do Prahy, aby se zástupci Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a dalších institucí projednala možnosti spolupráce ve vědě po odchodu Velké Británie z Evropské unie.

„Za nejdůležitější bod jednání považuji vzájemnou dohodu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Royal Society,“ řekla členka Akademické rady pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR Hana Sychrová. Britská strana projevila intenzivní zájem o českou vědu a obě strany se dohodly, že budou i nadále úzce spolupracovat.

Znovu se tím otevírá spolupráce, která se úspěšně rozvíjela od 90. let prostřednictvím individuálních studijních cest, ale skončila po vstupu České republiky do Evropské unie.

Mluvilo se i o tak zvaném Future Partnership Project, jehož iniciátory jsou Royal Society a nevládní britská nadace Wellcome Trust. Spojit má vedoucí představitele vědy z Velké Británie a Evropské unie v ambiciózní dohodě o výzkumu a inovacích.

„Hledáme názory všech členských států na budoucí spolupráci Velké Británie a členských států Unie. Přejeme si dosažitelné a kreativní partnerství, jehož vize se tvoří právě v těchto měsících,“ řekl místopředseda Royal Society Richard Catlow v Praze. Akademie věd ČR také letos na podzim pozvala zástupce Royal Society na setkání Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky.

Delegace Royal society dr. Sychrova 9

Autor: Pavlína Jáchimová

Catlow zároveň ujistil, že není třeba se obávat evropských projektů s participací britských účastníků, neboť Velká Británie společně s Evropskou komisí zajistí financování projektů Horizontu 2020, které byly podány před odchodem Spojeného království z Evropské unie. To potvrdil i Otakar Fojt, vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze: „Britové mají rozhodně zájem o českou vědu a oceňují její dobrou úroveň. Britská strana je i nadále plnohodnotným partnerem v programu Horizont 2020, jak bylo dohodnutu během prvního kola jednání v Bruselu a britská strana je odhodlaná pokračovat v intenzivní spolupráci i v devátém rámcovém programu.“

Delegace Royal society dr. Sychrova 8

Autor: Pavlína Jáchimová

Británii, kde je více než 125 tisíc studentů, a 17 % akademických pracovníků pochází ze zemí Evropské unie, velmi záleží na zachování dosavadní spolupráce a rozvíjení nových partnerství se státy Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Jednodenní návštěvu v Praze využili Richard Catlow a Laura Wilton také k návštěvě Univerzity Karlovy a setkání s předsedy Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR. Jejich cesta bude v dalších dnech pokračovat na Slovensko.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Akademie věd ČR