facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CATRIN se bude podílet na vývoji baterií nové generace

30. 3. 2024
CATRIN se bude podílet na vývoji baterií nové generace

První společné online setkání mají za sebou zástupci řešitelských týmů mezinárodního projektu LESIA: Laser Engineered Surfaces/Interfaces for Advanced Batteries.

Čtyřletý projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) začal oficiálně 1. března a pod vedením Aarhus University se do něj zapojí evropští partneři z Dánska, Německa, Španělska, Itálie či Velké Británie, ale v roli přidružených partnerů také kolegové z Hongkongu nebo Číny. Řešitelem za Univerzitu Palackého je Radek Zbořil z CATRIN.

Cílem projektu je reagovat na jednu z nejvýznamnějších společenských výzev – nalezení nových zelených zdrojů udržitelné energie. Řešitelský tým projektu LESIA se bude věnovat vývoji baterií nové generace, které tuto zelenou energii uloží. Existující bateriové systémy stále trpí nízkou kapacitou ukládané energie, malou mírou recyklovatelnosti a bezpečnostními problémy. Použití nových elektrodových materiálů se proto považuje za nezbytný krok pro vývoj nové generace baterií. LESIA má za úkol vytvořit inovativní přístup k vývoji baterií pomocí laserových a chemických úprav povrchů elektrod. Právě v této oblasti mají výzkumníci z CATRIN bohaté zkušenosti, v praxi ale materiály mohou narážet na různá omezení.

„Naším úkolem bude vyzkoušet možnosti grafenových derivátů pro úpravy elektrod. V minulosti jsme prokázali vysokou účinnost chemicky modifikovaného grafenu v mnoha systémech pro ukládání energie včetně superkondenzátorů, lithiových baterií, ale například i v moderních Li-S bateriích. Chceme ve spolupráci se zahraničními partnery nově kombinovat chemické a fyzikální přístupy pro zlepšení vlastností bateriových systémů. S pomocí řady unikátních instrumentálních technik dostupných na různých pracovištích budeme společně studovat děje na fázovém rozhraní mezi elektrodou a elektrolytem, jejichž pochopení je klíčové pro vývoj baterií nové generace,“ uvedl vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil.

Evropská komise odhaduje, že hodnota bateriového průmyslu může do roku 2025 dosáhnout 250 miliard eur. Do projektu s celkovou finanční podporou 358 800 eur, jenž potrvá do konce února 2028, se proto zapojí jak akademická pracoviště, tak soukromé společnosti. Kromě obou výše zmíněných univerzit se jedná o Technologický institut v Karlsruhe, Univerzitu v Terstu, Španělskou národní výzkumnou radu (CSIC) či společnost CemeCon Scandinavia A/S. Přidruženými partnery, kteří se budou také podílet na výzkumu a výměnách vědců, jsou rovněž Tianjin University, University of Warwick a Hong Kong University of Science and Technology.

 

Zdroj: CATRIN